Geschiedenis en achtergronden History and background

Description

‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’ (EMDR) is een therapievorm die ontwikkeld is voor mensen die last hebben van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis. Kenmerkend voor de effecten van een ingrijpende gebeurtenis is dat de persoon de herinnering niet kan loslaten; telkens komen beelden terug (soms als flashbacks of nachtmerries) en elke keer blijft de herinnering nare emoties oproepen, zoals angst, verdriet of walging. Tijdens de behandeling zal de EMDR-therapeut vragen weer aan de nare gebeurtenis terug te denken, inclusief de beelden, de gedachten en de gevoelens bij de herinnering. Als de herinnering zo goed mogelijk is opgehaald, starten de ‘eye movements’: de cliänt wordt gevraagd om met de ogen de hand van de therapeut te volgen die zich horizontaal heen en weer beweegt. Aan deze oogbewegingen dankt EMDR zijn naam, hoewel deze oogbewegingen tegenwoordig vaak vervangen worden door geluiden, die door een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Bij kinderen worden vaak ‘handtaps’ gebruikt. Na elke set oogbewegingen (of andere stimuli) wordt er gevraagd wat er naar boven komt.

'Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is a form of therapy developed for people who suffer from the effects of a dramatic event. Characterize the effects of a drastic event that the person can not release the memory, always come back images (sometimes as flashbacks or nightmares) and each time the memory remains nasty emotions like fear, sadness or disgust. During treatment, the EMDR therapist questions back to the bad event to remember, including images, thoughts and feelings at the memory. If the memory is retrieved as well as possible, start the 'eye movements': THE CUSTOMER will be asked to hand the eyes of the therapist to follow horizontally back and forth. These EMDR eye movement owes its name, although eye movements now often replaced by sounds, by an alternating left and right headphones are offered. When children are often "hand tapping 'is used. After each set of eye movements (or other stimuli) are asked what comes up.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Hellen Hornsveld
Sjef Berendsen

Original Work Citation

Hornsveld, H., & Berendsen, S. (2009). [History and background]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen, Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk (1st Ed.), (pp. 17-25). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_1. Dutch

Collection

Tags

Citation

“Geschiedenis en achtergronden History and background,” Francine Shapiro Library, accessed September 19, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20893.

Output Formats