De behandeling van specifieke fobieën met eye movement desensitization and reprocessing: Een gecontroleerde studieThe treatment of specific phobias with eye movement desensitization and reprocessing: A controlled study

Description

In deze studie werd onderzocht of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) van nut kan zijn bij het behandelen van een specifieke fobie. De studie bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase werden spinfobici toegewezen aan drie onderzoeksgroepen: een EMDR groep, een imaginaire exposure groep of een controlegroep die geen behandeling ontving. De behandeling werd geëvalueerd met een gestandaardiseerde gedragstest waarbij de fobici werd verzocht het gevreesde object (i.c. spin) zo dicht mogelijk te benaderen. Geen van de drie groepen – dus ook de EMDR–groep niet – boekte vooruitgang. De exposure in vivo behandeling, die alle fobici tijdens de tweede fase van het onderzoek ontvingen, leidde daarentegen wel tot een significante verbetering op de gedragstest.

This study investigated whether Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) can be useful in treating a specific phobia. The study consisted of two phases. During the first phase spinfobici assigned to three research groups: one group of EMDR, an imaginary exposure group or a control group that received no treatment. Treatment was evaluated with a standardized behavioral test in which the phobic invited the feared object (ie spin) as close as possible to approach. None of the three groups - including the EMDR group did not - made ​​progress. Exposure in vivo treatment, all phobic during the second phase of the study, led however to a significant improvement on the behavioral test.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Peter Muris
Harald Merckelbach

Original Work Citation

Muris, P., & Merckelbach, H. (1996). [The treatment of specific phobias with eye movement desensitization and reprocessing: A controlled study].  Directieve Therapie, 16(1), 1-5. doi:10.1007/BF03060128. Dutch

Collection

Citation

“De behandeling van specifieke fobieën met eye movement desensitization and reprocessing: Een gecontroleerde studieThe treatment of specific phobias with eye movement desensitization and reprocessing: A controlled study,” Francine Shapiro Library, accessed July 23, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20894.

Output Formats