Resourcing in EMDR Geavanceerd gebruik van het inzetten van hulpbronnen met EMDR

Description

We will begin with a video that illustrates how resourcing, the accessing of self-affirming internal states, is engage in spontaneously by psychologically well-integrated clients before accessing deep childhood pain. Case conceptualization should not only involve the identification of chains of disturbing events contributing to present symptoms, but the anticipation of resources that will be necessary for successfully processing them. Based on the nature of the targets, the clinician can identify the kinds of resources that will be needed and whether they are presently accessible to the client. Will the client be able to access them spontaneously during processing, or will the client need advance help in doing this? We will describe ways of making this determination.

The most common difficulty with resourcing seems to be the intrusion of disturbing material in the resourcing process. This can be prevented in a variety of ways that will be addressed. Once resources are developed, there are many ways to utilize them. Resource utilization will be discussed and illustrated.

We beginnen met een video die laat zien hoe ‘resourcing’ dwz het inzetten van hulpbronnen gericht op positieve interne zelfbevestigingen, bij goed geïntegreerde cliënten spontaan kan optreden voordat de vroeg kinderlijke pijn kan worden aangesproken. Casus conceptualisatie moet niet alleen de reeks van traumatische of beschadigende gebeurtenissen die tot de huidige klachten leiden inventariseren, maar ook juist anticiperen op de nodige hulpbronnen om deze traumata op een succesvolle wijze te kunnen verwerken.

Uitgaande van de specifieke aard van de targets, moet de therapeut het soort hulpbronnen identificeren die nodig zijn, en beoordelen of deze in het hier en nu ook toegankelijk zijn. Heeft de cliënt deze op een spontane wijze beschikbaar gedurende het verwerkingsproces, of heeft de cliënt van te voren hulp nodig om deze in te gaan zetten? We zullen de manieren beschrijven hoe je deze afwegingen maakt.

Het meest gebruikelijke probleem met het inzetten van hulpbronnen / resourcing is dat er negatieve intrusies (voortkomend uit de negatieve associaties door traumatische of beschadigende ervaringen) optreden. Dit kan worden voorkomen door verschillende interventies die we verder zullen uitwerken. Wanneer hulpbronnen / resources zijn ontwikkeld, dan kunnen er vele diverse manieren zijn om deze te gebruiken. Gebruik van hulpbronnen wordt geïllustreerd en nader uitgelegd

Format

Conference

Language

English

Author(s)

Philip Manfield

Original Work Citation

Manfield, P. (2011, April). Resourcing in EMDR [Geavanceerd gebruik van het inzetten van hulpbronnen met EMDR]. Keynote gepresenteerd op de 5e jaarlijkse conferentie van EMDR Vereniging Nederland, Nijmegen, Nederland

Collection

Tags

Citation

“Resourcing in EMDR Geavanceerd gebruik van het inzetten van hulpbronnen met EMDR,” Francine Shapiro Library, accessed October 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20899.

Output Formats