De werkgeheugentheorie: Resultaten en klinische implicaties The working theory: Results and clinical implications

Description

Er zijn verschillende theorieën om de gunstige effecten van EMDR te verklaren. De laatste jaren wijst onderzoek op dit terrein steeds meer in de richting van de zogenaamde werkgeheugenhypothese. Niet in de laatste plaats vanwege het onderzoek van Marcel van den Hout, Iris Engelhard en Hellen Hornsveld aan de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek kreeg in 2010 in de VS de EMDR Award for Outstanding Research. In deze presentatie zullen Hellen Hornsveld en Ad de Jongh samen ingaan op dit onderzoek en met name op de klinische implicaties van deze bevindingen. Ook zullen zij nieuwe data presenteren van een onderzoek naar het verschil tussen de effectiviteit van oogbewegingen en ‘klikjes’ binnen een klinische populatie. Aan dit onderzoek hebben een groot aantal leden van de Vereniging EMDR Nederland meegewerkt. De volgende thema’s zullen in deze presentatie aan bod komen. 1. Het gebruik van klikjes in plaats van oogbewegingen. 2. Het gebruik van ‘flash forwards’ en de nieuwe toepassingen die hierdoor ontstaan binnen het ‘linksom model’ bij de behandeling van angststoornissen. 3. Het gebruik van bilaterale stimulatie bij RDI, de veilige plek, en positief afsluiten.
Sommige van deze onderwerpen zullen worden geïllustreerd door middel van videoclips. Vanzelfsprekend zal hierbij ook gelegenheid zijn voor discussie.

There are several theories to explain beneficial effects of EMDR. In recent years research in this area points increasingly towards the so-called working memory hypothesis. Not least because of the investigation of Marcel van den Hout, Iris Engelhard and Hellen Hornsveld at Utrecht University. This study was in 2010 in the U.S. EMDR Award for Outstanding Research. This presentation will Hellen Hornsveld and Ad de Jongh together and discuss this study in particular the clinical implications of these findings. They will also present new data from a study of the difference between the effectiveness of eye movements and "clicks" in a clinical population. In this study have many members of the Association EMDR Netherlands participated. The following topics will be discussed in this presentation. 1. The use of clicks rather than eye movements. 2. The use of 'flash forwards' and the resultant new applications within the 'left' model in the treatment of anxiety disorders. 3. The use of bilateral stimulation of RDI, the safe place and positive conclusion.
Some of these issues will be illustrated by video clips. Obviously this will also be opportunity for discussion.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Hellen Hornsveld
Ad de Jongh

Original Work Citation

Hornsveld, H., & de Jongh, A. (2011, April). [The working theory: Results and clinical implications]. Keynote presented at the 5th Vereniging EMDR Nederland ConferenceConference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“De werkgeheugentheorie: Resultaten en klinische implicaties The working theory: Results and clinical implications,” Francine Shapiro Library, accessed September 28, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20900.

Output Formats