Het emotionele brein; EMDR & neuropsychologie The emotional brain, EMDR & neuropsychology

Description

Het menselijk brein is bijzonder veerkrachtig. Als gevolg op een traumatische ervaring ontstaat er in het lichaam een keten aan reacties. De meeste van deze reacties zijn adaptief en gericht op een natuurlijke verwerking. Bij 10 tot 20 % van de mensen die een traumatische ervaring meemaken verloopt de verwerking pathologisch en ontstaat een post traumatische stress stoornis. Lichamelijke veranderingen als gevolg van langdurige stress of een genetische gevoeligheid kunnen hierbij een rol spelen. Bij de verwerking van emotionele gebeurtenissen en psychotrauma zijn verschillende hersenstructuren betrokken. In deze presentatie zal een toelichting worden gegeven op biologische factoren bij het ontstaan van psychotrauma en de rol van ‘ het emotionele brein’ bij traumaverwerking. Ook zal worden ingegaan op de wijze waarop bilaterale stimulatie deze processen mogelijk beïnvloed en hoe dit zich verhoudt tot vigerende verklaringsmodellen over de werkzaamheid van EMDR. Tot slot wordt een casus gepresenteerd waarbij EMDR is toegepast in een neuropsychologische behandeling en is er ruimte voor discussie over de toepassing van EMDR bij neuropsychologische problematiek.

The human brain is very resilient. Due to a traumatic experience develops in the body of a chain reaction. Most of these responses are adaptive and focused on a natural process. At 10 to 20% of people who experience a traumatic experience does the pathological process and creates a post-traumatic stress disorder. Physical changes resulting from prolonged stress or a genetic susceptibility may play a role. In the processing of emotional events and psychotrauma several brain structures involved. This presentation will be given an explanation on biological factors in the development of psychotrauma and the role of the emotional brain in trauma. It will also examine how these processes affect bilateral stimulation and how this relates to current models of explanation about the efficacy of EMDR. Finally, a case presented which EMDR was used in a neuropsychological treatment and there is room for discussion about the use of EMDR with neuropsychological problems.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Henriette van der Zee
Akkie Zaal

Original Work Citation

van der Zee, H., & Zaal, A. (2011, April). [The emotional brain, EMDR & neuropsychology]. Presentation at the 5th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Het emotionele brein; EMDR & neuropsychologie The emotional brain, EMDR & neuropsychology,” Francine Shapiro Library, accessed October 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20901.

Output Formats