Verlamd door angst. EMDR als onderdeel van de behandeling van conversiestoornis

Paralyzed by fear. EMDR as part of the treatment of conversion disorder

Description

Conversiestoornis, trauma en ingrijpende levensgebeurtenissen zijn nauw met elkaar verbonden. Hoewel we niet kunnen spreken van ‘de oorzaak’, is er bij veel conversiepatiënten sprake van een opeenstapeling van stressoren en trauma’s voorafgaand aan het ontstaan van de eerste verschijnselen en/of in de kindertijd. De relatie tussen conversiestoornis en trauma maakt het de moeite waard om EMDR als onderdeel van de behandeling te overwegen. Wij bieden een workshop waarin we onze ervaringen delen, die we hebben opgedaan met EMDR bij deze doelgroep. We kwamen daarbij ‘onverwachte’ verschijnselen tegen, tijdens en tussen de zittingen, zoals wegrakingen, uitvalsverschijnselen en trillen/schudden. Zijn dit complicaties of kunnen we het opvatten als onderdeel van het verwerkingsproces? Wat maakt dat EMDR bij de ene persoon met conversiestoornis wel direct effect heeft op de conversie en bij de ander niet? Wat is wijsheid bij lichamelijke terugval: stoppen of doorgaan? EMDR bij conversiestoornissen vergt moed, ook van de therapeut. Op deze en andere aspecten zullen wij in de workshop verder ingaan. Targetselectie, de bodyscan en het gebruik van cognitive interweaves komen aan de orde. We gaan in op een breed spectrum aan conversieverschijnselen en hoe daar mee om te gaan tijdens de EMDR. We maken gebruik van videomateriaal en casuïstiek. Er is gelegenheid voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Conversion disorder, trauma and major life events are closely linked. While we can not speak of 'cause', there is much in tracking patients experienced an accumulation of stressors and traumas before the emergence of the first symptoms and / or in childhood. The relationship between conversion disorder and trauma makes it worth EMDR as part of treatment to consider. We offer a workshop where we share our experiences, we have gained in EMDR with that audience. We lost their "unexpected" phenomena to, during and between sessions, such as fainting, loss of function and vibrate / shake. Are these complications or we can take as part of the process? What makes EMDR with one person with conversion disorder have a direct effect on the conversion and the other not? What is wisdom with physical decline: stop or continue? EMDR with conversion disorders takes courage, including the therapist. These and other aspects, we will go into the workshop. Target Selection, the body scan and use of cognitive interweaves are discussed. We detect a broad spectrum of conversion symptoms and how to handle it during EMDR. We use video material and case studies. There is opportunity for questions and share experiences.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Rowina de Bas
Franny Moene

Original Work Citation

de Bas, R., & Moene, F. (2011, April). [Paralyzed by fear. EMDR as part of the treatment of conversion disorder]. Presentation at the 5th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Verlamd door angst. EMDR als onderdeel van de behandeling van conversiestoornis Paralyzed by fear. EMDR as part of the treatment of conversion disorder,” Francine Shapiro Library, accessed December 3, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20903.

Output Formats