EMDR bij patiënten met psychosen, wie durft? EMDR in patients with psychosis, who dares?

Description

Patiënten met psychosen hebben vaak ernstige trauma’s meegemaakt. PTSS is bij hen een van de meest voorkomende co-morbide stoornissen. De meeste therapeuten hanteren een psychotische stoornis echter als contra-indicatie voor EMDR. Tijdens deze presentatie tonen wij dat EMDR ondanks psychotische problematiek gewoon kan worden toegepast en dat dit slechts minimale aanpassingen vergt. Wij zetten daarna uiteen wat de verschillende toepassingsgebieden bij deze doelgroep zijn. EMDR kan namelijk niet alleen veilig en effectief toegepast worden bij psychosen met co-morbide PTSS, het kan ook een belangrijke rol hebben binnen CGT bij stemmen en wanen. Traumatische (leer)ervaringen zijn immers vaak betrokken bij het ontstaan van wanen en hallucinaties. Daarnaast liet recent onderzoek zien dat niet alleen retrospectieve targets behandeld kunnen worden met EMDR, maar ook situaties in de toekomst, de zogenoemde ‘flash forwards’. Dit is nuttig voor patiënten die herhaaldelijk geconfronteerd worden met stemmen of met situaties waarin paranoide gedachten worden getriggerd. Videomateriaal wordt getoond om de presentatie te ondersteunen. Tot slot is er aandacht voor obstakels in de toepassing van EMDR bij deze doelgroep. Aan het einde is er ruimte voor vragen en discussie.

Patients with psychoses often experienced severe trauma. PTSD is with them one of the most common co-morbid disorders. Most therapists use a psychotic disorder but as a contraindication to EMDR. During this presentation we demonstrate that EMDR despite psychotic problems can easily be applied and that it requires only minimal adjustments. We then set out what the different application of this target group. EMDR can not safely and effectively used in psychoses with co-morbid PTSD, it can also have an important role in CBT for voices and delusions. Traumatic (learning) experiences are often involved in the pathogenesis of delusions and hallucinations. In addition, recent studies showed that not only retrospective targets can be treated with EMDR, but also situations in the future, called "flash forwards". This is useful for patients who are repeatedly confronted with situations in which voices or paranoid thoughts are triggered. Video material is shown to support the presentation. Finally, consideration of obstacles in the application of EMDR with that audience. At the end there is room for questions and discussion.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

David van den Berg
Anton Staring

Original Work Citation

van den Berg, D., & Staring, A. (2011, April). [EMDR in patients with psychosis, who dares?]. Presentation at the 5th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij patiënten met psychosen, wie durft? EMDR in patients with psychosis, who dares?,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20908.

Output Formats