EMDR bij mensen met dementie en andere cognitieve stoornissen EMDR for people with dementia and other cognitive disorders

Description

Er is niet veel bekend over de mogelijkheden van EMDR behandeling bij mensen met hersenbeschadiging. In het casusboek EMDR is een hoofdstuk wat vertelt over de behandeling van rouw bij een vrouw met een CVA in de voorgeschiedenis.

Verder zullen de psychologen werkzaam binnen GGZ ouderenzorg, verpleeghuizen en/of revalidatie centra, EMDR proberen toe te passen in voorkomende situaties.
Werkt het en werkt EMDR altijd? Wanneer werkt het niet? Bij welke beschadiging komt er geen verwerking op gang? Is daar een lokalisatie van te geven? Welke aanpassingen aan het protocol zijn nodig? Kan EMDR helpen bij onrust, bij dementie patiënten? Kan het onrust voorkomen? Hoe uitleg te geven over de behandeling en wie dient betrokken te worden bij beslissingen over de behandeling als patiënt niet alles meer kan overzien (het betreft soms een niet voor de hand liggende stap in de behandeling)? En hoe zit het dan met medicatie? En hoe leg je het uit aan collega’s? Dit zijn enkele van de vragen die opborrelen als dit onderwerp aan de orde komt.

In deze workshop willen wij aandacht besteden aan deze vragen met als doel na te gaan wanneer EMDR het best is in te zetten bij bovengenoemde doelgroepen en hoe dat dan het best kan gebeuren. We willen graag de kennis hierover bundelen, verder onderzoek stimuleren. En zullen waarschijnlijk meer vragen oproepen dan dat we antwoorden kunnen gegeven.

Dit alles aan de hand van theorie en beeldfragmenten van behandelingen.

Inbreng van de deelnemers aan de workshop wordt zeer op prijs gesteld. Bij onvoldoende tijd kan er een vervolg aan worden gegeven.

Werkvorm: workshop lezing met videomateriaal, enkele casussen. Discussie maakt deel uit van de workshop.

Not much is known about the potential of EMDR treatment in people with brain damage. EMDR in the case book is a chapter that tells about the treatment of grief in a woman with a history of stroke.

Furthermore, the psychologists working in mental health elderly, nursing homes and / or rehabilitation centers, EMDR try to apply in common situations.

EMDR works and always works? When does it not? In which corruption is no processing going on? Is there a localization of giving? What changes to the protocol are needed? EMDR can help with anxiety, dementia patients? Can it prevent unrest? How to explain the treatment and who should be involved in decisions about treatment as a patient can see everything more (in some cases they are not an obvious step in the treatment)? And how about those drugs? And how you put it out to colleagues? Here are some of the questions that bubble up if this topic is discussed.

In this workshop we focus on these questions in order to determine if EMDR is best to work with target groups mentioned above and how it can best be done. We would like to combine this knowledge, further research. And likely more questions than we can answer given.

All this based on theory and images of treatments.
Input from the participants of the workshop is greatly appreciated. Without adequate time, a sequel to be.
Form: workshop reading, watching videos, some cases. Discussion is part of the workshop.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Wendy Kok
Netty Verschuren

Original Work Citation

Kok, W., & Verschuren, N. (2011, April). [EMDR for people with dementia and other cognitive disorders]. Presentation at the 5th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij mensen met dementie en andere cognitieve stoornissen EMDR for people with dementia and other cognitive disorders,” Francine Shapiro Library, accessed December 3, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20910.

Output Formats