Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Description

D. is altijd al bang geweest om alleen met het openbaar vervoer te reizen, vooral vanwege al die vreemde mensen die naar haar kijken. Sinds ze in een volle metro door een man is bedreigd durft ze niet meer zelfstandig met de metro naar haar werk. Moeder: “we zijn weer terug bij af”. Gebrek aan zelfrefectie, onvermogen om een therapeutische relatie aan te gaan, problemen in de communicatie, de angst dat klachten juist gaan toenemen met misschien wel decompensatie tot gevolg; het zijn veel gebruikte argumenten om af te zien van psychotherapie bij mensen met een ASS. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een vrij nieuwe behandelmethode met een sterk geprotocolleerde werkwijze die zich duidelijk onderscheidt van veel andere methoden die een beroep doen op vaardigheden waar mensen met een ASS per defnitie in tekort schieten. Zou EMDR perspectieven kunnen bieden als het gaat om psychotherapie bij cliënten met een ASS en comorbide stoornissen, die zijn ontstaan ten gevolge van ingrijpende gebeurtenissen?

D. is a normally gifted young adult woman with Asperger syndrome. She has always been afraid to be alone on public transport to travel, especially because of all those strange people who look at her. Since they are in a full subway is threatened by a man she dares not own the subway to her job. Mother: "We're back to square one". Lack zelfrefectie, inability to enter a therapeutic relationship, problems in communication, just the fear that complaints will increase by perhaps decompensation result, they are commonly used arguments to refrain from psychotherapy for people with ASD. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a relatively new treatment with a strong protocolled method clearly differs from many other methods that rely on skills that people with ASD in a defnitie fail. EMDR perspectives might offer in terms of psychotherapy for clients with ASD and comorbid disorders that have arisen as a result of traumatic events?

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Lisa Mevissen

Original Work Citation

Mevissen, L. (2008). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, (3), 123-135. Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR),” Francine Shapiro Library, accessed October 30, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20974.

Output Formats