Het effect van oogbewegingen, klikjes en geen dubbeltaak op de emotionaliteit en levendigheid van een herinnering in EMDR in de klinische praktijk

The effect of eye movements, clicks and no double task on the emotionality and vividness of a memory in EMDR in clinical practice

Description

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is één van de behandelingen van keuze voor posttraumatische stress stoornis (PTSS). Hoewel in ongeveer de helft van de EMDR behandelingen gebruik wordt gemaakt van klikjes is er slechts weinig onderzoek in de klinische praktijk gedaan naar de werkzaamheid van deze vorm van stimulatie. In dit onderzoek is het effect van oogbewegingen, klikjes en geen dubbeltaak op de emotionaliteit en levendigheid van een nare herinnering onderzocht bij 51 cliënten die een EMDR behandeling ondergingen. De behandeling als geheel bleek effectief te zijn in de afname van emotionaliteit en levendigheid. Hoewel de verschillen in effectiviteit van de stimulaties in de richting van de gestelde hypothese lagen, bleken de verschillen niet significant te zijn op een significantie niveau van 0.05. Er was een trend zichtbaar waarbij oogbewegingen effectiever lijken te zijn dan klikjes en geen dubbeltaak, waarbij klikjes effectiever lijken te zijn dan geen dubbeltaak. Deze trend biedt ondersteuning voor de werkgeheugen verklaring. Daarnaast is ook de ernst van de symptomen en de effectiviteit van de stimulaties onderzocht. Implicaties van het gehele onderzoek voor de klinische praktijk worden besproken.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Collection

Citation

“Het effect van oogbewegingen, klikjes en geen dubbeltaak op de emotionaliteit en levendigheid van een herinnering in EMDR in de klinische praktijkThe effect of eye movements, clicks and no double task on the emotionality and vividness of a memory in EMDR in clinical practice,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21050.

Output Formats