Psychoedukacia a EMDR v dynamickej psychoterapii v azylovom dome pre tyrane zeny Psychoeducation and psychotherapy, EMDR in the dynamic in the asylum house for abused women

Description

Program azylového domu pre týrané ženy sa zameriava nielen na zabezpečenie ochrany klientky, ktorá opustila prostredie domáceho násilia, ale poskytuje aj konkrétnu sociálnu starostlivosť a emocionálnu podporu. Súčasťou programu je individuálna psychoterapia. Aby sa predišlo omylom a chybám, dynamická psychoterapia má svoje špecifiká vzhľadom na prítomnosť symptomatiky posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá v prípravnej psychoterapeutickej fáze je zameraná na stabilizáciu psychických procesov ich odstránením prepracovanými technikami psychickej desenzibilizácie formou EMDR a psychoedukáciou. V ďalšej psychoterapeutickej fáze sa pozornosť upriamuje na rozvoj jadra štruktúry osobnosti – identity metodikou krátkodobej psychoanalyticky orientovanej hlbinnej psychoterapie, aby sa v budúcnosti preventívne predchádzalo stretu obete s násilím.

Asylum Program of the house for abused women in focus in order to protect clients who left the environment of domestic violence, but also provides specific social care and emotional support. The program is individual psychotherapy. To avoid mistakes and errors, dynamic psychotherapy has its own specifics to the presence of symptoms of posttraumatic stress disorder, which in the preparatory phase of psychotherapy is to stabilize the mental processes of removing the sophisticated techniques of psychological desensitization through EMDR and psychoedukáciou. In the next phase of psychotherapy it focuses on developing the core structure of personality - the identity-oriented methodology for short-term psychoanalytic psychotherapy prawn to prevent future conflict prevention with victims of violence.

Format

Journal

Language

Slovak

Author(s)

Antonin Kozon

Original Work Citation

Kozon, A. (2007, September). [Psychoeducation and psychotherapy, EMDR in the dynamic in the asylum house for abused women]. Psychiatria-Bratislava, 14(4), 161-164. Slovak

Collection

Citation

“Psychoedukacia a EMDR v dynamickej psychoterapii v azylovom dome pre tyrane zeny Psychoeducation and psychotherapy, EMDR in the dynamic in the asylum house for abused women,” Francine Shapiro Library, accessed January 24, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/21137.

Output Formats