Metodika psychoterapie - Spracovavanie traumatickych zazitkov pomocou ocnych pohybov - EMDR: Eye movement desensitization and reprocessing Methodology for psychotherapy - Processing of traumatic experiences with eye movements - EMDR Eye movement desensitization and reprocessing

Description

Psychodynamic metódy a kognitívno-behaviorálna terapia boli najčastejšie metódy na liečbu posttraumatickej stresovej poruchy a napätie vyvolané syndrómy. EMDR - Eye Movement desenzibilizácie a prepracovanie nový psychoterapeutický prístup, ktorý integruje prvky Cognis a psychopdynamictive behaviorálna terapia spolu s bilaterálnou stimuláciu, hlavne pohyby očí. Táto metóda bola vytvorená Dr Francine Shapiro. Teraz je jedným z najúčinnejších a najlepšie tolerovaná terapeutických prístupov a jeho účinnosť je vykonávať na spoľahlivé vedecké štúdie, aj keď presný mechanizmus účinku nie je doteraz úplne jasné. V súčasnej dobe výskumu a praxe v psychotraumatology EMDR a je jedným z najviac dynamicky sa rozvíjajúca oblasť psychoterapie v USA a západnej Európe.

Psychodynamic methods and cognitive behavioral therapy were the most common methods for treatment posttraumatic stress disorder and stress induced syndromes. EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing is a new psychotherapeutic approach, Which integrates elements of Cognis and psychopdynamictive behavioral therapy together with bilateral stimulation, mainly eye movements. The method was created by Dr. Francine Shapiro. Now it is one of the most effective and best tolerated therapeutic approaches and its efficiency is Execute by reliable research studies, although the exact mechanisms of action are still not absolutely clear. At the present Research and Practice in psychotraumatology and EMDR is one of the most dynamic developing area in psychotherapy in the USA and West Europe.

Format

Journal

Language

Slovak

Author(s)

Daniel Ralaus

Original Work Citation

Ralaus, D. (2006). [Methodology for psychotherapy - Processing of traumatic experiences with eye movements - EMDR Eye movement desensitization and reprocessing]. Psychiatria, 13(3-4), 167-176. Slovak

Collection

Citation

“Metodika psychoterapie - Spracovavanie traumatickych zazitkov pomocou ocnych pohybov - EMDR: Eye movement desensitization and reprocessing Methodology for psychotherapy - Processing of traumatic experiences with eye movements - EMDR Eye movement desensitization and reprocessing,” Francine Shapiro Library, accessed December 8, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21139.

Output Formats