De werkingsmechanismen van EMDR: Het effect van associeren op het desensitiseren van negatieve herinneringen

The mechanisms of action of EMDR: The effect of associating the desensitisation of negative memories

Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandeling voor posttraumatische stress stoornis (PTSS). Het maken van oogbewegingen tijdens het terugdenken aan een negatieve herinnering is in vele voorgaande onderzoeken effectief gebleken in het verminderen van de naarheid en levendigheid van deze herinneringen. Een ander belangrijk onderdeel van deze behandeling, associëren, is echter nog niet goed onderzocht. Een mixed design is toegepast met 40 participanten, studenten, die ieder twee nare herinneringen ophaalden. 20 participanten hebben oogbewegingen gemaakt, waarbij tijdens één herinnering niet werd geassocieerd en tijdens de andere herinnering wel. De andere 20 participanten hebben geen oogbewegingen gemaakt (fixatie op een wit papier) ook met en zonder associëren. Er is geen effect gevonden van oogbewegingen, maar wel een effect van associaties. Bij participanten die gestimuleerd werden om associaties te maken, daalden de naarheid en levendigheid van de negatieve herinnering meer dan bij participanten die hiertoe niet gestimuleerd werden. Ook de aard van verschillende typen associaties is onderzocht. Uit de hiervoor berekende correlaties komt naar voren dat de naarheid en levendigheid van de negatieve herinnering minder afnemen wanneer men inde fixatieconditie van een afstand naar de gebeurtenis kijkt. In de oogbewegingenconditie neemt de naarheid juist meer af wanneer men van een afstand naar de gebeurtenis kijkt. De bevindingen ondersteunen het gebruik van associaties in de praktijk waarbij het van een afstand naar de gebeurtenis kijken het meest effectief lijkt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is an effective treatment for post traumatic stress disorder (PTSD). Making eye movements during recall to a negative memory in many previous studies have proven effective in reducing the dreariness and vividness of these memories. Another important part of this treatment, associate, has not yet been well studied. A mixed design was used with 40 participants, students, each fetched two bad memories. 20 participants have eye movements made ​​during a memory which was not associated with and during the other memory is. The other 20 participants have made ​​no eye movement (fixation on a white paper) with or without associate. There is no effect of eye movements, but an effect of associations. For participants who were encouraged to make associations, decreased to nature and vibrancy of the more negative memories than participants who were not encouraged to do so. The nature of different types of associations was examined. From the above calculated correlations show that the dreariness and vibrancy of the negative memories less gas when classification fixation condition from a distance watching the event. the oogbewegingenconditie more precisely, the dreariness away from a distance when looking at the event. The findings support the use of associations in which the practice of distance to the event looking like the most effective

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

L. F. Hoogwerf

Original Work Citation

Hoogwerf, L. J. (2011, Februari). [The mechanisms of action of EMDR: The effect of associating the desensitisation of negative memories]. (Master's thesis, Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-0809(2005)58/UUindex.html. Dutch

Collection

Citation

“De werkingsmechanismen van EMDR: Het effect van associeren op het desensitiseren van negatieve herinneringen The mechanisms of action of EMDR: The effect of associating the desensitisation of negative memories,” Francine Shapiro Library, accessed October 23, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21153.

Output Formats