Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen

EMDR practice book: Conceptualization and specific patient groups

9200000010167570.jpg

Description

Het Handboek EMDR is het leerboek bij de EMDR basistrainingen die door de Vereniging EMDR Nederland worden erkend. Wat in het handboek ontbreekt, is informatie over de behandeling van lastige problematiek en ernstig beschadigde patiënten. Het Praktijkboek EMDR voorziet in deze lacune. Het is daarmee het boek waarmee de vele toepassingsmogelijkheden van deze methode op heldere wijze worden beschreven. Een aantal experts is gevraagd hun ervaringen met EMDR bij een specifieke doelgroep of stoornis (onder anderen kinderen, patiënten met eetstoornissen, complexe traumagerelateerde stoornissen of ernstige persoonlijkheidspathologie) te beschrijven. De nadruk ligt daarbij op de praktijk. Om deze bijdragen van een kader te voorzien wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de voor EMDR kenmerkende wijze van conceptualiseren van klachten, het identificeren van de juiste targets en de daaruit voortvloeiende behandeling. Daaropvolgend wordt uitgelegd op welke wijze specifieke en specialistische interventies kunnen worden ingezet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van heldere protocollen, opmerkelijke casuïstiek en verduidelijkende stukjes dialoog. Het boek is daarmee een must voor iedere behandelaar in de GGZ die de volledige reikwijdte van EMDR wil leren gebruiken. De derde druk is sterk gewijzigd ten opzichte van de vorige druk.

The Handbook is the textbook at the EMDR EMDR basic training recognized by the Association. EMDR Netherlands What is missing in the handbook, information on the treatment of difficult problems and severely damaged patients. The EMDR Practice Book provides this gap. This makes the book that the many applications of this method are described. Clear way A number of experts were asked to a specific audience or disorder to describe their experiences. EMDR (among others children, patients with eating disorders, complex trauma-related disorders or severe personality disorders) The emphasis is on practice. To provide these contributions a framework is first elaborated on the EMDR typically of conceptualizing complaints, identifying the right targets and the resulting treatment. Subsequently explains how specific and specialized interventions can be deployed. This is illustrated on the basis of clear protocols, noteworthy cases and clarifying pieces of dialogue. The book is therefore a must for every practitioner in mental health that the full scope of EMDR wants to learn. The third edition has changed compared to the previous edition.

Format

Book

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh
Erik ten Broeke
Hans-Jaap Oppenheim

Original Work Citation

ten Broeke, E., de Jongh, A., & Oppenheim, H.-J. (2009). [EMDR practice book: Conceptualization and specific patient groups]. Amsterdam: Pearson. Dutch

Collection

Citation

“Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen EMDR practice book: Conceptualization and specific patient groups,” Francine Shapiro Library, accessed December 2, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21306.

Output Formats