Vraagbaak EMDR: Oplossingen en tips voor EMDR-behandelingen

Toolbox EMDR: Tips and advice for difficult EMDR treatments

Description

Voor een tijdje nu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is niet meer uitsluitend gebruikt voor de behandeling van directe effecten van psychologische trauma's, zoals PTSS. De behandelmethode wordt steeds toegepast in een grote verscheidenheid van psychische aandoeningen (bijv. fobieën, depressie, hypochondrie), waarbij de presentatie van psychologische problemen kunnen worden opgevat als klachten die - gedeeltelijk - het gevolg van een of meer negatief ervaren gebeurtenissen, dus van 'ontwrichtende' herinneringen. In aansluiting op vragen van therapeuten die vast kwam te zitten met EMDR behandelingen - of behandelingen waarin de clinicus is begonnen te twijfelen aan het gebruik van EMDR in hun benadering - de lezer wordt eerst aangeboden een conceptueel raamwerk genaamd 'The Two Method Approach'. In de volgende hoofdstukken vele illustratieve, praktische case studies worden gepresenteerd, waarbij de arts wordt aangeboden een breed scala aan tools om de meest voorkomende problemen die zich tijdens een EMDR behandeling op te lossen. Het boek bevat praktische tips en concrete adviezen voor een verscheidenheid van conceptuele en technische problemen evenals typische problemen die betrekking hebben op de specifieke aandoeningen. De lezer is in staat om te werken door middel van een breed scala van case studies, in een stapsgewijze aanpak, met behulp van de casuïstiek die zijn gestructureerd in hoofdstukken thematisch. Te dien einde, de arts krijgt antwoorden op vragen als: "Wat moet ik doen als er geen beeld te richten? '. Of: "Wat als de SUD niet afneemt? '.

For quite a while now EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is no longer exclusively used for treating direct effects of psychological trauma, such as PTSD. The treatment method is increasingly applied in a wide variety of mental disorders (e.g., phobias, depression, hypochondriasis), where the presenting psychological problems can be understood as complaints which are - partly – the result of one or more negatively experienced events, and therefore of 'disruptive' memories. Following up on questions from therapists who got stuck with EMDR treatments - or treatments in which the clinician has started to doubt the use of EMDR in their approach - the reader is first offered a conceptual framework called ‘The Two Method Approach’. In the next chapters many illustrative, practical case studies are presented, whereby the clinician is offered a wide array of tools to solve the most common problems encountered during an EMDR treatment. The book includes practical tips and specific advice for a variety of conceptual, and technical problems as well as typical issues pertaining to the specific disorders. The reader is able to work through a wide array of case studies, in a step by step approach, by using the case histories which are structured in chapters thematically. To this end, the clinician receives answers to questions like: "What should I do if there is no image to target?". Or: "What if the SUD doesn’t decrease?".

Format

Book

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh
Erik ten Broeke

Original Work Citation

de Jongh, A., & ten Broeke, E. (2011, November). [Toolbox EMDR: Tips and advice for difficult EMDR treatments]. Amsterdam: Pearson. Dutch

Collection

Citation

“Vraagbaak EMDR: Oplossingen en tips voor EMDR-behandelingen Toolbox EMDR: Tips and advice for difficult EMDR treatments,” Francine Shapiro Library, accessed December 2, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21307.

Output Formats