Berichten uit het veld: Stabiliseren of verwerken?

Reports from the field: Stabilize or process?

Description

Onder behandelaars van getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen wordt soms hevig gediscussieerd over de vraag met welke interventies deze patiënten het beste geholpen zijn. Bijvoorbeeld: een vluchtelinge, slachtoffer van oorlogsgeweld, durft niet te slapen uit angst voor nachtmerries en heeft geen dagstructuur. Helpen we haar eerst om haar dagstructuur te verbeteren, zodat ze een traumagerichte therapie daarna beter aankan? Of behandelen we eerst haar traumatische herinneringen met EMDR of cognitieve gedragstherapie, zodat ze weer kan slapen en zelf haar dagen kan structureren? Of misschien moeten we deze benaderingen combineren in een dagklinische behandeling? Kortom, wat is de beste inhoud en timing van onze interventies? [Excerpt]

Among practitioners of traumatized asylum seekers and refugees is sometimes fierce discussed the question with which interventions these patients are best helped. For example, a refugee, victim of war, afraid to sleep for fear for nightmares and has no daily structure. We help her to her first day structure improve, so they trauma-focused therapy after better handle? or treating we first her traumatic memories EMDR or cognitive behavioral therapy, so they weather can sleep and can structure itself? her days Or maybe we need these approaches combine in a partial hospitalization treatment? In short, what is the best content and timing of our interventions? [Excerpt]

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

F. Jackie June ter Heide

Original Work Citation

ter Heide, F. J. J. (2008). [Reports from the field: Stabilize or process?]. Cogiscope, 4(3), 39. Dutch

Collection

Citation

“Berichten uit het veld: Stabiliseren of verwerken? Reports from the field: Stabilize or process?,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21314.

Output Formats