Interweaves in beeld: Het visueel en nonverbaal maken van interweaves

Interweaves in image: The visual and nonverbal making interweaves

Description

Door ons werk met dove en slechthorende cliënten zijn wij gedwongen ons te richten op de visuele wereld. Deze wereld is echter geenszins voorbehouden aan doven en slechthorenden. Ook bij het werken met preverbaal trauma, volwassenen en kinderen die de taal (nog) niet beheersen en bv bij EMDR in een tweede taal, zullen we ons visueel moeten uitdrukken. Graag nemen we de toeschouwer/toehoorder mee in een verkenning van de visuele mogelijkheden die het EMDR proces biedt en hopen hen daardoor met mimische, beeldende en visuele mogelijkheden te verrijken. De presentatie wordt uiteraard ondersteund met beeldmateriaal en er zal een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig zijn.

Through our work with deaf clients, we are forced to focus on the visual world. This world is by no means reserved for the hearing impaired. Even when working with preverbal trauma, adults and children who speak the language (yet) and control eg EMDR in a second language, we will need to express visually. We would like to take the viewer / listener along in exploring the visual possibilities offered by the EMDR process and offers them hope thereby to mimic, plastic and visual possibilities to enrich. The presentation is supported with imagery and of course there will be a Dutch sign language interpreter present.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Jeantine Janse
Lieke Doornkate

Original Work Citation

Janse, J., & Doornkate, L. (2012, March). [Interweaves in image: The visual and nonverbal making interweaves]. Presentation at the 6th Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Interweaves in beeld: Het visueel en nonverbaal maken van interweaves Interweaves in image: The visual and nonverbal making interweaves,” Francine Shapiro Library, accessed October 25, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21565.

Output Formats