EMDR in de behandeling van paniekstoornissen met/zonder agorafobie

EMDR in the treatment of panic disorders with or without agoraphobia

Description

Op de polikliniek psychiatrie van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg loopt sinds anderhalf jaar een wetenschappelijk onderzoek (RCT) naar de behandeling van paniekstoornissen met of zonder agorafobie. De therapievorm Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) wordt hierbij vergeleken met Cognitieve Gedrags Therapie (CGT). Zo wordt onder meer onderzocht of EMDR een effectieve behandelmethode is voor patiënten met een paniekstoornis met of zonder agorafobie. EMDR wordt hierbij direct vergeleken met een CGT behandeling. Daarnaast wordt in dit onderzoek onderzocht wat de impact van beide behandelingen is op de kwaliteit van leven. Als behandelaren in de EMDR conditie van dit onderzoek willen we graag vertellen wat onze ervaringen zijn met een geprotocolleerde behandeling van paniekstoornissen middels EMDR. Tijdens onze workshop zal getracht worden de theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Aangezien een groot gedeelte van de EMDR behandelingen binnen dit wetenschappelijk onderzoek gefilmd wordt, zullen we ons verhaal ondersteunen met veel filmmateriaal.

On the psychiatry outpatient clinic of the St. Elisabeth Hospital in Tilburg runs a half years since a scientific trial (RCT) for the treatment of panic disorders with or without agoraphobia. The form of therapy Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is hereby compared with Cognitive Behavioural Therapy (CBT). These include whether EMDR is an effective treatment for patients with panic disorder with or without agoraphobia. EMDR is hereby directly compared with a treatment CBT. In addition, this study investigated the impact of both treatments on the quality of life. As clinicians in the EMDR condition of this research we would like to tell you what our experiences with food allergies treatment of panic disorder using EMDR. During our workshop will be tried with the theory and practice together. Since a large part of the EMDR treatments within this research is being filmed, we will support our story with lots of footage.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Ferdinand Horst
Brigitte Baeten

Original Work Citation

Horst, F., & Baeten, B. (2012, March). [EMDR in the treatment of panic disorders with or without agoraphobia]. Presentation at the 6th Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR in de behandeling van paniekstoornissen met/zonder agorafobie EMDR in the treatment of panic disorders with or without agoraphobia,” Francine Shapiro Library, accessed April 18, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21567.

Output Formats