Hoofdzaken, EMDR behandeling van migraine en hoofdpijn

Basics, EMDR treatment of migraine and headache

Description

Naast een op de toepassing gerichte theoretische inleiding krijgt u meerdere demonstraties voorgeschoteld van de EMDR behandeling van migraine en hoofdpijn. Live en video. U kunt zich een eerste indruk vormen van methode, werkwijze en effectiviteit van de behandeling. Circa 15% van de mensheid heeft last van deze pijnsoort. Migraine komt bij vrouwen ongeveer driemaal zo vaak voor als bij mannen. De meeste medicijnen bieden geen oplossing op langere termijn, hebben bovendien als bijwerking hoofdpijnklachten. De Wereld Gezondheid Organisatie, WHO, heeft in 2011 aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden, mede gelet het enorme productiviteitsverlies in de wereld. Werkgevers en Arbo-diensten hebben interesse in deze vorm van behandelen van werknemers. De geïntegreerde EMDR behandeling bestaat uit twee fasen; fase 1 is gericht op repressie: de behandeling van acute pijnklachten. Fase 2 is gericht op preventie: het voorkomen van pijnaanvallen in de toekomst. Cliënten hebben onmiddellijk baat bij de behandeling. Tijdens de workshop wordt tot slot informatie gegeven over de Nederlandse Special Interest Group (SIG) EMDR en Hoofdpijn.

Besides a theoretical introduction on the dedicated you presented several demonstrations of the EMDR treatment of migraine and headache. Live and video. You can first impression of method, process and effectiveness of treatment. Approximately 15% of humanity suffers from this kind of pain. Migraine affects women about three times as often as men. Most drugs do not address the longer term, also have as a side effect headaches. The World Health Organization, WHO, in 2011 has drawn attention to the development of new treatment methods, taking into account the enormous loss of productivity in the world. Employers and occupational health services are interested in this form of treatment of workers. The integrated EMDR treatment consists of two phases: Phase 1 focused on repression: the treatment of acute pain. Phase 2 focuses on prevention: prevention of pain attacks in the future. Clients benefit directly from the treatment. During the workshop, finally, information about the Dutch Special Interest Group (SIG) EMDR and Headache.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

A. Rijkes
G. Smeele

Original Work Citation

Rijkes, A., & Smeele, G. (2012, March). [Basics, EMDR treatment of migraine and headache]. Presentation at the 6th Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Hoofdzaken, EMDR behandeling van migraine en hoofdpijn Basics, EMDR treatment of migraine and headache,” Francine Shapiro Library, accessed October 28, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21569.

Output Formats