Effectiviteit van oogbewegingen, klikjes en geen dubbeltaak bij EMDR in een klinische steekproef

Effectiveness of eye movements, clicks and no double task of EMDR in a clinical sample

Description

Een werkgeheugen rekening van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is op grote schaal ondersteund door laboratoriumonderzoek. Taken die belasting werkgeheugen voldoende Het een traumatische gebeurtenis herinneren terwijl het verminderen van emotionaliteit en levendigheid van traumatische herinneringen. Vaak therapeuten vervangen EMDR-Eye Movements met minder belasten binaurale piept, terwijl de laatste Suggest Sommige onderzoeken zijn inferieur aan oogbewegingen. De huidige studie direct vergelijken oogbewegingen en piept met EMDR in een klinisch monster. In een within-subjects design, 51 patiënten verwezen voor EMDR traumatherapie Hun herinneringen herinnerde tijdens het (a) het maken van gaten horizontale bewegingen, (b) binauraal luisteren naar pieptonen en (c) gericht op een punt (controle). Volgorde van de stimulaties gerandomiseerde WAS Deelnemers en Elke stimulatie over duurde zes minuten. De resultaten toonden aan dat oogbewegingen emotionaliteit en levendigheid van de herinnering reduceert aanzienlijk meer dan de controle, terwijl de emotionaliteit Meer met aanzienlijk minder in de buurt van oogbewegingen dan met pieptonen. Geen significante verschillen in Vermindering van levendigheid en emotionaliteit Beide werden gevonden tussen piept en controle. Hun trauma patiënten gewaardeerd meestal visuele herinneringen, terwijl meer in de buurt van visuele herinneringen significant geassocieerd met een grotere daling van de emotionaliteit en levendigheid met oogbewegingen. De studie ondersteunt Bewijs voor een cumulatief voordeel van oogbewegingen met EMDR. Resultaten worden besproken Deze modaliteit in termen van een specifieke werkgeheugen rekening en klinische implicaties worden besproken.

A working memory account of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) has been widely supported by laboratory research. Tasks that sufficiently tax working memory while recollecting a traumatic event reduce emotionality and vividness of traumatic memories. EMDR-therapists often substitute eye movements with less taxing binaural beeps, while some studies suggest the latter are inferior to eye movements. The present study directly compares eye movements and beeps with EMDR in a clinical sample. In a within-subjects design, 51 patients referred for EMDR therapy recollected their trauma memories while (a) making horizontal eye movements, (b) listening to binaural beeps and (c) focusing on one point (control). Sequence of stimulations was randomized across participants and each stimulation lasted for six minutes. Results showed that eye movements reduce emotionality and vividness of the memory significantly more than control, while emotionality reduced near significantly more with eye movements than with beeps. No significant differences in reduction of both emotionality and vividness were found between beeps and control. Patients rated their trauma memories mostly visual, while more visual memories were near significantly associated with a larger decrease of emotionality and vividness with eye movements. The study supports evidence for a cumulative benefit of eye movements with EMDR. Results are discussed in terms of a modality specific working memory account and clinical implications are discussed.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Robert Ernst

Original Work Citation

Ernst, R. (2011, July). [Effectiveness of eye movements, clicks and no double task of EMDR in a clinical sample]. (Master's thesis. Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2012-0229(2014)24/Ernst,%20R.%203115445.pdf. Dutch

Collection

Citation

“Effectiviteit van oogbewegingen, klikjes en geen dubbeltaak bij EMDR in een klinische steekproef Effectiveness of eye movements, clicks and no double task of EMDR in a clinical sample,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21668.

Output Formats