Interview met Renée Beer en Carlijn de RoosInterview with Renée Beer en Carlijn de Roos

Description

In een themanummer over EMDR mag een interview met Renée Beer en Carlijn de Roos, de grondlegsters voor de toepassing bij kinderen en jeugdigen in Nederland, niet ontbreken. Enerzijds omdat EMDR nog steeds veel vragen oproept, anderzijds omdat wij hen aan het woord wilden laten over de wijze waarop zij, in ons land, EMDR als behandelmethode voor kinderen en jeugdigen tot ontwikkeling hebben gebracht. Beiden bleken meteen enthousiast voor dit interview en wij raakten al snel onder de indruk van het vele wat zij in korte tijd bereikt hebben. Hoe zijn zij in aanraking gekomen met EMDR? Waren ze meteen enthousiast of eerst nog wat sceptisch? Wat zijn de indicaties voor een EMDR behandeling en wat de contra-indicaties? Welke EMDR behandelingen zullen ze nooit meer vergeten? Voor welke problematiek vinden zij EMDR toepasbaar en wat zien zij als de beperkingen van EMDR? Tegen welke misvattingen en vooroordelen hebben ze moeten opboksen? Naast de antwoorden op deze vragen, wilden wij tevens weten of EMDR al toegepast wordt ingeval van nationale rampen en of Nederlandse EMDR therapeuten internationaal een rol spelen. Tenslotte wilden we natuurlijk horen hoe zij tegen de toekomst met betrekking tot EMDR aankijken.

In a special issue on EMDR may be an interview with Renee Beer and Carlijn the Rose, the ground legs heaters for use in children and adolescents in the Netherlands, not missing. Firstly, because EMDR still many questions calls, and secondly because we wanted to let them have their say on the way which they, in our country, EMDR as a treatment for children and youth development have brought. Both were immediately excited for this interview and we soon became impressed by the many things they have achieved in a short time. How did they come into contact with EMDR? They were immediately enthusiastic or get a little skeptical? What are the indications for EMDR treatment and what the contraindications? What EMDR treatments, they will never password? For what issues they find EMDR applicable and see what they see as the limitations of EMDR? At what misconceptions and prejudices they have to compete? Besides the answers to these questions, we wanted also know if EMDR is already applied in cases of national disasters and whether Dutch EMDR therapists play an international role. finally Of course we wanted to hear how they view the future with respect to EMDR look.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Janine Rutten
Nathalie Schlattmann

Original Work Citation

Rutten, J., & Schlattmann, N. (2006). Interview met Rene Beer en Carlijn de Roos. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 33(3), 7-13

Collection

Citation

“Interview met Renée Beer en Carlijn de RoosInterview with Renée Beer en Carlijn de Roos,” Francine Shapiro Library, accessed December 5, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21670.

Output Formats