EMDR in de kindergeneeskunde EMDR in paediatrics

Description

Dit artikel beschrijft het belang van het inzetten van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) om traumatisering te voorkomen of te behandelen bij kinderen en adolescenten. Paediatric medical traumatic stress en posttraumatische stressstoornis worden besproken om de relevantie van EMDR voor de kindergeneeskunde toe te lichten. Er volgt een korte beschrijving van het behandelprotocol en twee verklaringsmodellen voor het effect van EMDR. Ter illustratie worden er in het artikel twee casussen beschreven. Er wordt gepleit voor vroege risicosignalering en tijdige doorverwijzing door kinderartsen en medische teams. Geconcludeerd wordt dat EMDR een kindvriendelijke en breed toepasbare methode is om de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen die kinderen in een medische setting opdoen te behandelen of te voorkomen.

This article describes the importance of the use of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for trauma to prevent or treat in children and adolescents. Paediatric medical traumatic stress and posttraumatic stress disorder are discussed the relevance of EMDR for pediatrics to explain. There follows a brief description of the treatment protocol and two explanatory models for the effect of EMDR. For illustration, there are two cases described in the article. There are calls for early risk detection and timely referral by pediatricians and medical teams. It is concluded that EMDR is a child-friendly and widely applicable method is to reduce the negative effects of traumatic experiences that children experience in a medical setting to treat or prevent.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

M. Steeghs
G. Gerrits

Original Work Citation

Steeghs, M., & Gerrits, G. (2011, December). EMDR in de kindergeneeskunde [EMDR in paediatrics]. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 79(6), 199-202, doi:10.1007/s12456-011-0039-2. Dutch

Collection

Tags

Citation

“EMDR in de kindergeneeskunde EMDR in paediatrics,” Francine Shapiro Library, accessed November 26, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21704.

Output Formats