EMDR: Werkgeheugenbelasting bij negatief-emotionele herinneringen

EMDR: Working memory load on negative emotional memories

Description

Eye Movement Deprocessing and Recall (EMDR) is een therapievorm waarbij met het maken van oogbewegingen getracht wordt traumatische herinneringen te verwerken. Hoewel effectief, is de werking van EMDR nog onduidelijk. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het ophalen van neutrale herinneringen in combinatie met oogbewegingen niet, maar negatief emotionele herinnering wel leiden tot een afname van emotionaliteit en levendigheid. Dit zou verklaard kunnen worden doordat het ophalen van een emotionele herinnering meer werkgeheugencapaciteit kost dan het ophalen van een neutrale herinnering. Deze hypothese is onderzocht door bij 23 participanten een reactietijd taak af te nemen waarbij zij geen, een negatieve en een neutrale herinnering ophaalden. Zoals verwacht bleek dat het ophalen van negatieve herinneringen in combinatie met de reactietijdtaak leidde tot een significant langere reactietijd dan in de overige twee condities.

Eye Movement Deprocessing and Recall (EMDR) is a form of therapy that making eye movements attempt traumatic memories. Although effective, the operation of EMDR still unclear. Previous research has shown that the retrieval of neutral memories in combination with eye movements, but negative emotional memory or cause a decrease in emotionality and vividness. This could be explained by the retrieval of emotional memories more working memory consuming than getting a neutral reminder. This hypothesis was examined by a reaction time task in 23 participants to take off where they do not, a negative and a neutral memory fetched. As expected, it was found that the retrieval of negative memories in conjunction with the reaction time task resulted in a significantly longer reaction time than in the other two conditions.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

T. P. Blok

Original Work Citation

Blok, T. P., Casteleijn, W. N., Winkler, T. J., & Hakimi, S. (2012). [EMDR: Working memory load on negative emotional memories]. (Master's thesis. Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2012-0803(2004)12/Bacheloronderzoek%20FINAL%20MASTER.pdf   5/3/19. Dutch

Collection

Citation

“EMDR: Werkgeheugenbelasting bij negatief-emotionele herinneringen EMDR: Working memory load on negative emotional memories,” Francine Shapiro Library, accessed January 16, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21774.

Output Formats