Metoda desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR) – psychologické a neurobiologické souvislosti terapie posttraumatické stresové poruchy

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) – psychological and neurobiological contexts of posttraumatic stress disorder therapy

Description

Eye Movement Desenzibilizace a přepracování (EMDR) představuje slibný přístup k léčbě posttraumatické stresové poruchy. Empirické poznatky poskytují důkazy o vlivu EMDR na snížení subjektivně vnímané živostí a emocionální zátěž z autobiographic vzpomínek a na snížení vzrušení autonomního nervového systému přesouváním rovnováhy směrem aktivace parasympatiku. Poslední hypotézy naznačují, že účinky EMDR spoléhají na neurobiologických mechanismů pracujících v duálním zaměřit pozornost, orientující reflex a REM spánek. Toto přepracování se zdá vyvolat specifickou neurobiological odpověď, že dělá pro zpracování informací v centrálním nervovém systému efektivnější, zejména u jedinců s PTSD.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) represents a promising approach to treatment of posttraumatic stress disorder. The empirical findings provide evidence for the effect of EMDR on decreasing of subjectively perceived vividness and emotional burden of autobiographic memories and on reducing arousal of the autonomic nervous system by shifting the balance towards parasympathetic activation. Recent hypotheses suggest that the effects of EMDR rely on neurobiological mechanisms employed in dual focus attention, orienting reflex and REM sleep. This reprocessing seems to provoke a specific neurobiological response that makes the information processing in central nervous system more efficient, particularly in individuals with PTSD [Author Abstract].

Format

Journal

Language

Czech

Author(s)

Hana Vojtova
Petr Bob
Radek Ptacek

Original Work Citation

Collection

Citation

“Metoda desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR) – psychologické a neurobiologické souvislosti terapie posttraumatické stresové poruchy Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) – psychological and neurobiological contexts of posttraumatic stress disorder therapy,” Francine Shapiro Library, accessed September 21, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21867.

Output Formats