Externalisering med EMDR för behandlingen av svår enkopres och traumatiserade barn med aggressivt beteende

Externalisation with EMDR for treatment of severe elimination and traumatized children with aggressive behavior

Description

Enligt min erfarenhet, är Michael Whites (1991) externaliserings metod för behandling av enkopres (se bilagan för en beskrivning) effektiv. Men med en mer komplicerad form av enkopres, t.ex. långvarig enkopres hos äldre barn, räcker externalisering inte alltid till. Genom att kombinera externalisering med Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), kan svårigheterna bearbetas snabbt och effektivt med bestående resultat. Metoden förutsätter att barnet har undersökts av en läkare. Terapeuten bör vara uppmärksam på eventuella trauman eller andra stressfaktorer under anamnestagning. Metoden ger också bra resultat med traumatiserade barn med aggressivt beteende.

In my experience, Michael White (1991) externalizing adjustment method for treatment of enkopres (see annex for a description) effective. However, a more complex form of enkopres, e.g. prolonged enkopres elderly children, enough externalization not always. By combining outsourcing with Eye Movement desensitization and Reprocessing (EMDR), the difficulties can be processed quickly and effectively with lasting results. The method assumes that the child has been examined by a doctor. The therapist should be aware of any trauma or other stress factors during history taking. The method also gives good results with traumatized children aggressive behavior.

Format

Newsletter

Language

Swedish

Author(s)

James R. Samec

Original Work Citation

Samec, J. R. (2007, May). [Externalisation with EMDR for treatment of severe elimination and traumatized children with aggressive behavior]. Medlemsbladet. EMDR Tidningen: Freningen EMDR Sverige, 9(1), 7-9. Swedish

Collection

Citation

“Externalisering med EMDR för behandlingen av svår enkopres och traumatiserade barn med aggressivt beteende Externalisation with EMDR for treatment of severe elimination and traumatized children with aggressive behavior,” Francine Shapiro Library, accessed June 19, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21892.

Output Formats