Hoezo therapeutische relatie, we hebben toch het protocol?

Why therapeutic relationship, we do have the protocol?

Description

De therapeutische relatie in EMDR: Lambert en Barley (2001) komen in hun review van tientallen onderzoeken naar de resultaten van psychotherapie tot de volgende conclusies: Toepassen van de methodiek (in dit geval EMDR) maakt 15% van het resultaat uit. Nog eens 15% is toe te schrijven aan het placebo effect, lees: hoop en verwachting (en daarmee ook inzet en commitment van de cliënt). Maar liefst 30% komt voor rekening van de zgn. non-specifieke variabelen zoals de kwaliteit van de relatie tussen hulpverlener en cliënt, de geloofwaardigheid van de therapeut, het vermogen van de therapeut om de cliënt aan het werk te krijgen en de aandacht van de cliënt op zijn eigen beleving gefocust te houden. Nog eens 40% wordt bepaald door buiten de therapie gelegen factoren (cliëntfactoren zoals het vermogen om te associëren, of een nieuwe relatie, of medicatie die goed aanslaat).

The therapeutic relationship in EMDR: Lambert and Barley (2001) conclude in their review of dozens of studies on the results of psychotherapy to the following conclusions: Application of the method (in this case EMDR) is 15% of the result. Another 15% is due to the placebo effect, read: hope and expectation (and thus effort and commitment of the client). A whopping 30% is accounted for by the so-called non-specific variables such as the quality of the relationship between counselor and client, the credibility of the therapist, the ability of the therapist to the client to work and get the attention of the client on his own experience to keep focused. Another 40% is determined by factors located outside therapy (client factors such as the ability to associate, or a new relationship, or medication that is successful).

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Joany Spierings

Original Work Citation

Spierings, J. (2013, April). [Why therapeutic relationship, we do have the protocol?]. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Hoezo therapeutische relatie, we hebben toch het protocol? Why therapeutic relationship, we do have the protocol?,” Francine Shapiro Library, accessed December 3, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21964.

Output Formats