Complexe rouw en PTSS na moord, etiologie en behandeling: Onderzoek naar behandeling met EMDR en CGT bij nabestaanden van moord Complicated grief and PTSD after murder, etiology and treatment: Research into treatment with EMDR and CBT in relatives of murder

Description

Directe nabestaanden van slachtoffers van moord krijgen vaak te maken met een PTSS en gecompliceerde rouw. De Rijksuniversiteit Groningen is, met medefinanciering door het Fonds Slachtofferhulp, een onderzoek gestart naar de vraag of professionele hulp effectief is.
Het onderzoek kent twee doelstellingen: In hoeverre draagt een behandeling bestaande uit EMDR en CGT voor familieleden en partners van een vermoord persoon bij aan het verminderen van symptomen van gecompliceerde rouw. Daarnaast hoopt het onderzoek inzicht te krijgen in de mate waarin het effect van de behandeling met EMDR en CGT gemedieerd wordt door een afname van intrusies, vermijdingsgedrag, extreme woede en disfunctionele cognities. In de presentatie komen drie sprekers aan het woord: - Jos de Keijser, klinisch psycholoog/psychotherapeut en projectleider van het onderzoek, zal een theoretisch kader schetsen over gecompliceerde rouw en PTSS bij nabestaanden na moord, inclusief implicaties voor de praktijk. - Mariette van Denderen, criminologe en promovendus, zal de resultaten van de behandelingen met EMDR en CGT tot nu (dan) toe presenteren. - Moniek Verster, een van de behandelaren in het onderzoek, zal over de praktijk van het toepassen van EMDR en CGT bij nabestaanden van moord vertellen. Casuïstiek komt aan bod, indien mogelijk met gebruikmaking van videofragmenten.

Immediate relatives of murder victims often have to deal with PTSD and complicated grief. The University of Groningen, with co-financing by the Fund Victim, launched an investigation into whether professional help is effective. The study has two objectives: To what extent does a treatment consisting of EMDR and CBT for family members and partners of a murdered person to reducing symptoms of complicated grief. Additionally this study aims to understand the extent to which the effect of the treatment with EMDR and CBT is mediated by a decrease of intrusions, avoidance behavior, extreme anger and dysfunctional cognitions. During the presentation, three speakers to talk: - Jos de Keijser, clinical psychologist / psychotherapist and leader of the research, a theoretical framework sketches about complicated grief and PTSD in survivors after murder, including implications for practice. - Mariette of Denderen, criminologist and researcher, the results of the treatment with EMDR and CBT until now (then) to present. - Moniek Verster, one of the practitioners in the study, will the practice of using EMDR and CBT in relatives of murder tell. Casuistry is discussed, where possible using video clips.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Jos de Keijser
Mariette van Denderen
Monique Verster-Bosman

Original Work Citation

de Keijser, J., van Denderen, M., & Verster-Bosman, M. (2013, April). [Complicated grief and PTSD after murder, etiology and treatment: Research into treatment with EMDR and CBT in relatives of murder]. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Complexe rouw en PTSS na moord, etiologie en behandeling: Onderzoek naar behandeling met EMDR en CGT bij nabestaanden van moord Complicated grief and PTSD after murder, etiology and treatment: Research into treatment with EMDR and CBT in relatives of murder,” Francine Shapiro Library, accessed July 23, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21966.

Output Formats