A(S/l)S het samen kan: EMDR in de systeemtherapie A (S/L) S together can: EMDR in the treatment system

Description

Bij het behandelen van kinderen met autisme wordt steeds meer een systemische aanpak gehanteerd. Daar waar het in de ouderbegeleiding vooral over psycho educatie en rouwverwerking gaat rond het autisme, staat in de gezinstherapie het systeem centraal en de samenwerking tussen de gezinsleden, rekening houdend met overeenkomsten en verschillen. Bij het gebruik van de EMDR binnen de gezinstherapie levert dit soms verrassende situaties op die op eigen wijze bijdragen aan veranderingen welke van te voren niet werden te voorzien. In deze workshop worden een drietal casussen besproken waarbij (delen van) het gezin betrokken zijn. De aangemelde casussen zijn een jongen met laag zelfbeeld, een preverbaal trauma bij een geadopteerd meisje en een meisje dat dreigt zichzelf te beschadigen. Alle drie de kinderen zijn kinderen met ASS. Maar wat gebeurt er tijdens gecombineerde systeem-EMDR sessie? In de presentatie neem ik deelnemers mee in woord en beeld en ga in gesprek.

When treating children with autism is becoming a systemic approach. Where in the parent guidance particularly on psychoeducation and bereavement goes around autism, family therapy is in the central system and the cooperation between family members, taking into account similarities and differences. With the use of EMDR in family therapy yields some surprising situations which in their own way contribute to changes which in advance were not providing. In this workshop, three cases are discussed in which (parts of) the family involved. The notified cases are a boy with low self-esteem, a preverbal trauma in an adopted girl and a girl who threatens to harm himself. All three children are children with ASD. But what happens when combined system EMDR session? In the presentation I take Participants in words and pictures and talk to them.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Petra Spuijbroek

Original Work Citation

Spuijbroek, P. (2013, April). [A (S / L) S together can: EMDR in the treatment system]. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“A(S/l)S het samen kan: EMDR in de systeemtherapie A (S/L) S together can: EMDR in the treatment system,” Francine Shapiro Library, accessed January 16, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/21967.

Output Formats