De behandeling van PTSS bij mensen met een psychotische stoornis

The treatment of PTSD in people with a psychotic disorder

Description

Trauma is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychose. Het hebben van een ernstige psychiatrische aandoening verhoogt de kans op het ontwikkelen van een co-morbide posttraumatische stress stoornis. Desondanks wordt een co-morbide PTSS zelden gediagnostiseerd en wanneer dit wél gebeurt is behandeling van deze PTSS bepaald niet vanzelfsprekend. Behandelaren vrezen vaak dat het openlijk bespreken van traumatische levenservaringen zal leiden tot decompensatie, heropname, middelenmisbruik, zelfbeschadigend gedrag en / of suïcidaliteit. Ondertussen werken de PTSS klachten als olie op het vuur van de psychose. Omdat mensen met psychotische klachten over het algemeen werden uitgesloten van deelname aan onderzoek naar de effecten van PTSS behandeling was lang niet bekend of psychologische behandeling conform de Richtlijn Angststoornissen ook bij deze populatie veilig en effectief is. Hier begint verandering in te komen. In deze presentatie komen achtereenvolgens aan bod: - De resultaten van een pilot onderzoek naar de effecten van EMDR bij mensen met een psychotische stoornis en een co-morbide PTSS (Van den Berg & Van der Gaag, 2012). - De resultaten van een gecontroleerde multiple baseline study naar de effecten van EMDR en Prolonged Exposure bij mensen met een psychotische stoornis en een comorbide PTSS (De Bont, Van Minnen & De Jongh, submitted). - De opzet en eerste bevindingen van het onderzoeksproject Treating Trauma in Psychosis (T.TIP), een multicenter RCT naar de behandeling van PTSS bij mensen met een psychotische Trauma is a risk factor for the development of psychosis. Having a severe psychiatric condition increases the chance of the development of a co-morbid post-traumatic stress disorder. Nevertheless, a co-morbid PTSD rarely diagnosed and when this happens, treatment of these PTSD determined not obvious. Clinicians often fear that openly discussing traumatic life experiences will lead to decompensation, reuptake, substance abuse, self-injurious behavior and / or suicidality. Meanwhile, the PTSD symptoms as fuel to the fire of the psychosis. Because people with psychotic symptoms were generally excluded from research into the effects of PTSD treatment was long unknown or psychological treatment in accordance with Directive Anxiety disorders also in this population safely and effective. Here begins to be changing. This presentation will subsequently be discussed: - The results of a pilot study on the effects of EMDR in people with a psychotic disorder and comorbid PTSD (Van den Berg and Van der Gaag, 2012) . - The results of a controlled multiple baseline study on the effects of EMDR and Prolonged Exposure to people with a psychotic disorder and comorbid PTSD (De Bont, Van Minnen & De Jongh, submitted). - The design and initial findings of the research Treating Trauma in Psychosis (T.TIP), a multicenter RCT on the treatment of PTSD in people with a psychotic disorder (De Bont et al, submittedstoornis (De Bont et al., submitted).

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Berber van der Vleugel

Original Work Citation

van der Vleugel, B. (2013, April).  [The treatment of PTSD in people with a psychotic disorder]. In Research track 1 and 2. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“De behandeling van PTSS bij mensen met een psychotische stoornis The treatment of PTSD in people with a psychotic disorder,” Francine Shapiro Library, accessed October 25, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21969.

Output Formats