EMDR - från mirakelkur till vetenskaplig evidens

EMDR - from miracle cure to scientific evidence

Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod för plågsamma minnen och dess psykologiska konsekvenser. Metoden kom till mera av en slump än utifrån teoretiska överväganden. Den amerikanska psykologen Francine Shapiro fann utifrån en personlig erfarenhet att obehagliga och problematiska tankar tycktes blekna bort när hon rörde ögonen snabbt från sida till sida. Hon utvecklade dessa iakttagelser till en ny behandling för posttraumatisk stress, i dag känd som Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR (1).

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a treatment for painful memories and its psychological consequences. The method came to more by accident than from theoretical considerations. The American psychologist Francine Shapiro found from personal experience that unpleasant and problematic thoughts seemed to fade away when she moved her eyes rapidly from side to side. She developed these observations into a new treatment of post traumatic stress disorder, today known as Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR (1). [Excerpt]

Format

Magazine

Language

Swedish

Author(s)

Kerstin Bergh Johannesson

Original Work Citation

Johannesson, K. B. (2013, May). [EMDR - from miracle cure to scientific evidence]. Psykologtidningen, 32-35. Swedish

Collection

Citation

“EMDR - från mirakelkur till vetenskaplig evidens EMDR - from miracle cure to scientific evidence,” Francine Shapiro Library, accessed May 12, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22074.

Output Formats