EMDR in de toekomst EMDR in the future

Description

Lambert en Barley (2001) komen in hun review van tientallen onderzoeken naar de resultaten van psychotherapie tot de volgende conclusies: Toepassen van de methodiek (in dit geval EMDR) maakt 15% van het resultaat uit. Nog eens 15% is toe te schrijven aan het placebo effect, lees: hoop en verwachting (en daarmee ook inzet en commitment van de cliënt). Maar liefst 30% komt voor rekening van de zgn. non-specifieke variabelen zoals de kwaliteit van de relatie tussen hulpverlener en cliënt, de geloofwaardigheid van de therapeut, het vermogen van de therapeut om de cliënt aan het werk te krijgen en de aandacht van de cliënt op zijn eigen beleving gefocust te houden. Nog eens 40% wordt bepaald door buiten de therapie gelegen factoren (cliëntfactoren zoals het vermogen om te associëren, of een nieuwe relatie, of medicatie die goed aanslaat).

Lambert and Barley (2001) conclude in their review of dozens of studies on the results of psychotherapy to the following conclusions: Applying the method (in this case EMDR) is 15% of the result. Another 15% is due to the placebo effect, read: hope and expectation (and hence efforts and commitment of the client). A whopping 30% is accounted for by the so-called non-specific variables such as the quality of the relationship between counselor and client, the credibility of the therapist, the therapist's ability to get the client to work and the attention of the keep. clients focused on his own experience Another 40% is determined by factors outside of therapy located (client factors such as the ability to associate, or a new relationship, or medication that is successful).

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Joany Spierings

Original Work Citation

Spierings, J. (2013, April). [EMDR in the future]. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR in de toekomst EMDR in the future,” Francine Shapiro Library, accessed October 16, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22095.

Output Formats