PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) en zwakbegaafdheid PTSD in people with intellectual disabilities (VB) and mental retardation

Description

Naar schatting 1,3 miljoen Nederlands hebben een IQ beneden 85. Het overgrote deel hiervan heeft een lichte VB of is zwakbegaafd en een relatief kleine groep heeft ernstige verstandelijke beperkingen. In de dagelijkse praktijk binnen de geestelijke gezondheidszorg lijkt het een ongeschreven regel dat psychotherapie voor deze populatie vanwege de cognitieve beperkingen nauwelijks of niet mogelijk is. Tegelijk weten we uit empirisch onderzoek dat psychiatrische problemen hier 3 tot 4 keer vaker voorkomen vergeleken met de “normale populatie”. Het is dan ook een groep die frequent en langdurig een beroep doet op allerlei vormen van hulpverlening. Er is inmiddels voldoende bewijs dat mensen met een VB of zwakbegaafdheid vaker worden blootgesteld aan potentieel traumatische ervaringen dan mensen met een normale begaafdheid. Empirisch onderzoek naar traumagerelateerde stoornissen en de behandeling daarvan ontbreekt bij deze doelgroep echter nog vrijwel geheel. Met dit (promotie)onderzoek wordt geprobeerd hierin verandering te brengen. In deze bijdrage aan de research track worden deelnemers geïnformeerd over de actuele kennis met betrekking tot: - hetgeen er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over PTSS en de behandeling daarvan bij mensen met een VB; - de klinische ervaringen met traumabehandeling middels EMDR bij mensen met respectievelijk lichte, matige en ernstige verstandelijke beperkingen. Verder worden de bevindingen gepresenteerd van een pilotonderzoek met betrekking tot de klinische diagnostiek van PTSS onder kinderen en jongeren met een lichte VB die speciaal basisonderwijs volgen. De presentatie wordt afgesloten met een videofragment.

An estimated 1.3 million Dutch have an IQ below 85. The vast majority of these have a light or VB is retarded and a relatively small group has severe intellectual disabilities. In daily practice within the mental health seems an unwritten rule that psychotherapy because of the cognitive limitations hardly or not possible for this population. We also know from empirical research that psychiatric problems here 3 to 4 times more frequently compared to the "normal population". It is a group that frequent and prolonged appeals to all kinds of assistance. There is abundant evidence that people with mental retardation or VB frequently exposed to potentially traumatic experiences than people with normal ability. Empirical research on trauma-related disorders and their treatment is lacking in this group, however, almost entirely. With this (PhD) research attempts herein to change. In this contribution to the research track, participants are informed about the current knowledge regarding: - What is known in the scientific literature on PTSD and its treatment in people with VB; - The clinical experience with trauma treatment using EMDR in people with respectively mild, moderate and severe intellectual disabilities. Furthermore, the findings presented a pilot study on the clinical diagnosis of PTSD among children and adolescents with mild VB following special education. The presentation concludes with a video clip.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

E. Mevissen

Original Work Citation

Mevissen, E. (2013, April). [PTSD in people with intellectual disabilities (VB) and mental retardation]. In Research track 2. Presentation at the 7th EMDR Netherlands Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) en zwakbegaafdheid PTSD in people with intellectual disabilities (VB) and mental retardation,” Francine Shapiro Library, accessed October 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22097.

Output Formats