EMDR versus stabilisatie bij getraumatiseerde vluchtelingen: Uitkomsten van een gerandomiseerde studie

EMDR versus stabilization in traumatized refugees: Results of a randomized study

Description

De traumatische ervaringen en psychosociale gevolgen daarvan bij vluchtelingen worden vaak gezien als complex. Er bestaat dan ook discussie of deze patiëntenpopulatie baat kan hebben bij een traumagerichte behandeling als EMDR, of dat de behandeling zich beter kan richten op psychosociale stabilisatie. Ook over de toepasbaarheid van EMDR bij asielzoekers en bij patiënten die een tolk nodig hebben, bestaat klinisch twijfel. In een gerandomiseerd onderzoek bij 108 volwassen asielzoekers en vluchtelingen met PTSS vergeleken wij de effectiviteit van 9 sessies EMDR met die van 12 sessies stabilisatie ‘as usual’ en wachtlijst. Primaire uitkomstmaat was PTSS, gemeten met de CAPS (een klinisch interview) en de HTQ (een vragenlijst). Daarnaast keken we naar het effect op angst en depressie (HSCL) en kwaliteit van leven (WHOQOL). In deze presentatie worden de bevindingen van dit onderzoek en de klinische implicaties ervan besproken.

The traumatic experiences and psychosocial consequences are often seen as complex. Among refugees, therefore, there is debate whether this patient population can benefit from a trauma-focused EMDR treatment, or that the treatment can better focus on psychosocial stabilization. Also on the applicability of EMDR in asylum seekers and in patients who require language translation, clinical doubt exists. In a randomized trial in 108 adult asylum seekers and refugees with PTSD, we compared the effectiveness of 9 EMDR sessions with 12 sessions of stabilization 'as usual' and waiting list. Primary outcome measure was PTSD, as measured by the CAPS (a clinical interview) and HTQ (a questionnaire). We also looked at the effect on anxiety and depression (HSCL) and quality of life (WHOQOL). In this presentation, the findings of this study and the clinical implications are discussed.

Format

Conference

Language

English

Author(s)

Jackie June ter Heide

Original Work Citation

ter Heide, J. J. (2013, April). EMDR versus stabilisatie bij getraumatiseerde vluchtelingen: Uitkomsten van een gerandomiseerde studie [EMDR versus stabilization in traumatized refugees: Results of a randomized study]. In Research track 2. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands

Collection

Citation

“EMDR versus stabilisatie bij getraumatiseerde vluchtelingen: Uitkomsten van een gerandomiseerde studie EMDR versus stabilization in traumatized refugees: Results of a randomized study,” Francine Shapiro Library, accessed June 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22098.

Output Formats