Het lichaam als uitgangspunt in psychotherapie bij vluchtelingen

The body as a starting point in psychotherapy with refugees

Description

Vluchtelingen die worden doorverwezen naar een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn mensen die niet goed meer functioneren. Ze lijden onder de gevolgen van de ervaringen die ze hadden in hun thuisland, hun vlucht, de asielprocedure en de aanpassingen aan hun nieuwe situatie. Soms waren er reeds moeilijkheden in hun jeugd enlof zijn er problemen in hun huidige relatie, gezin, levensomstandigheden. Vele vluchtelingen die behandeld worden in een dienst voor geestelijke gezondheidszorg, gaan zeer gespannen door het leven. Stress is vaak ooorzaak van reeks aan fysieke en psychische klachten, die op hun beurt weer stress genereren. In dit artikel wordt beschreven hoe psycho-educatie, ademhalings-, ontspanningsoefeningen en EMDR worden geintegreerd in de psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen in de GGZ. Het gaat o.a. om angst- en stressbeheersings-technieken die de vluchteling in staat moeten stellen weer controle over lichaam en leven te ervaren, ervaringen die haaks staan op traumatische ervaringen.

Refugees who are referred to a mental health service (GGZ) are people who lose their function. They suffer the consequences of the experiences they had in their homeland, their flight, the asylum procedure and the adjustments to their new situation. Sometimes there were already difficulties in childhood and/or there are problems in their current relationship, family, living conditions. Many refugees are treated in a mental health service, go through life very tense. Stress is often clear cause of series of physical and psychological symptoms, which in turn generate stress. This article describes how psychoeducation, breathing, relaxation and EMDR are integrated in the psychotherapeutic treatment of refugees in mental health care. Notably including anxiety and stress management techniques that the refugee should enable regain control of body and life experience, experiences which challenge traumatic experiences.

Format

Book Section

Language

Dutch

Collection

Citation

“Het lichaam als uitgangspunt in psychotherapie bij vluchtelingen The body as a starting point in psychotherapy with refugees,” Francine Shapiro Library, accessed June 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22133.

Output Formats