De toepassing van EMDR bij volwassenen met een complexe PTSS en een licht verstandelijke beperking: Practice en Evidence based

The use of EMDR in adults with complex PTSD and mild intellectual disabilities: Evidence-based practice

Description

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het meemaken van, voor hen, ingrijpende life-events en in het verlengde hiervan een verhoogd risico op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De prevalentie van PTSS blijkt significant hoger te zijn bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) dan bij mensen zonder VB. Daarnaast valt in de praktijk, bij deze populatie, de hoge prevalentie van complexe PTSS op. EMDR is een effectieve behandeling voor PTSS bij mensen zonder VB. Ook wordt EMDR al breed ingezet voor de behandeling van (complexe) PTSS bij mensen met een VB. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR bij deze populatie. Bij Kristal, centrum voor psychiatrie en verstandelijke beperking, wordt EMDR al een aantal jaar toegepast in de behandeling van volwassenen met een complex trauma en een (lichte) verstandelijke beperking. Hierbij wordt het EMDR-behandelprotocol voor jeugdigen, zoals door de VEN uitgegeven, trouw gevolgd. Dit, echter altijd in combinatie met een stabiliserende pre-treatment, welke onze doelgroep weerbaarder moet maken voor de spanning die een traumabehandeling kan opwekken. Naast de praktische toepassing, welke deze benadering practice based maakte, heeft binnen Kristal tussen 2010 en 2013, synchroon aan de behandeling, een pilot-onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeling gelopen. Dit met het doel deze benadering ook evidence based te maken.

People with intellectual disabilities have an increased chance of experiencing, for them, major life events and by extension an increased risk of developing post-traumatic stress disorder (PTSD). The prevalence of PTSD appears to be in people with intellectual disabilities (VB) than in those without VB. Significantly higher In addition, one in practice, in this population, the high prevalence of complex PTSD on. EMDR is an effective treatment for PTSD in people without VB. EMDR also been widely used for the treatment of (complex) PTSD in people with VB. However, there is little research on the effectiveness of EMDR in this population. In Crystal, center for psychiatry and intellectual disabilities, EMDR is a number of years used in the treatment of adults with complex trauma and a (slight) intellectual disability. This followed the EMDR treatment protocol for young people, as issued by the VEN, loyalty. This, however, always in combination with a stabilizing pre-treatment, which should make our target for the stress trauma treatment can generate. In addition to the practical application, which this approach was based practice, has a pilot study of the effectiveness of this treatment went to treatment, within Crystal between 2010 and 2013, synchronously. This this approach to make evidence based with the aim.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Elmedina Dautovic
Erica Aldenkamp

Original Work Citation

Dautovic, E. & Aldenkamp, E. (2013, April). [The use of EMDR in adults with complex PTSD and mild intellectual disabilities: Evidence-based practice]. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“De toepassing van EMDR bij volwassenen met een complexe PTSS en een licht verstandelijke beperking: Practice en Evidence based The use of EMDR in adults with complex PTSD and mild intellectual disabilities: Evidence-based practice,” Francine Shapiro Library, accessed June 23, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22204.

Output Formats