EMDR Tidningen, 13(2), 1-16

Description

I detta nummer: 2) Ordföranden har ordet 2) Intervju med avgående och tillträdande ordförande 6) Inbjudan studiedagar med årsmöte 8) Höga krav för att bli EMDR-handledare 8) Rapport från studiedag maj 2011 9) EMDR och kognitiva inflätningar 10) Referat från Wien-konferens juni 2011 13) Kalendarium 14) Certifierade EMDR-terapeuter november 2011

In this issue: 2) The Chairman's Statement 2) Interview with outgoing and incoming Chairman 6) Invitation study days with the annual meeting of 8) High requirements to become EMDR supervisor 8) Report of a study day in May 2011 9) EMDR and cognitive inflätningar 10) Proceedings of the Vienna Conference in June 2011 13) Calendar 14) Certified EMDR therapists November 2011

Format

Newsletter

Language

English

Author(s)

EMDR Sweden

Original Work Citation

EMDR Sweden. (2011, December). EMDR Tidningen, 13(2), 1-16. Föreningen EMDR Sverige

Collection

Citation

“EMDR Tidningen, 13(2), 1-16,” Francine Shapiro Library, accessed July 30, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22226.

Output Formats