De werkzaamheid van individuele cognitieve gedragstherapie (STEPS) in vergelijking met EMDR op vermindering van PTSS-symptomen na eenmalig seksueel geweld

The efficacy of individual cognitive behavioral therapy (CBT) in compared with EMDR in reducing PTSD symptoms after a single sexual violence

Description

Achtergrond: In huidig onderzoek is getracht de werkzaamheid van de individuele STEPSbehandeling in het verminderen van PTSS-symptomen, in vergelijking met een EMDR-behandeling bij adolescente meisjes die slachtoffer zijn geworden van eenmalig seksueel geweld, in kaart te brengen. De STEPS-behandeling is een cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door Bicanic en Kremers (2007). Verwacht werd dat beide behandelingen leiden tot een vergelijkbare afname van PTSS-symptomen. Methoden: Dit onderzoek is uitgevoerd onder 47 meisjes, van wie 33 meisjes de individuele STEPS-behandeling hebben gevolgd en 14 meisjes de EMDR-behandeling. De leeftijd van de meisjes ligt tussen de 12 en 24 jaar en allen hebben zij eenmalig seksueel geweld meegemaakt. De PTSS-symptomen zijn gemeten met behulp van de SLVK en de sub schaal ‘Symptomen PTSS’ van de TSCC. Resultaten: De resultaten tonen aan dat beide behandelingen leiden tot een significante afname van PTSS-symptomen en dat er geen sprake is van een significant verschil in afname van PTSS-symptomen tussen beide behandelingen. Conclusies: De werkzaamheid van de individuele STEPS-behandeling en de EMDR-behandeling op vermindering van PTSS-symptomen is hetzelfde. Vervolgonderzoek met een controlegroep, grotere en meer gelijke onderzoeksgroepen en aselecte toewijzing is nodig om meer betrouwbare uitspraken te kunnen doen en de effectiviteit van beide behandeling in kaart te kunnen brengen.

Background: The aim of this current study was to analyze the efficacy of the individual STEPStreatment in reducing symptoms of PTSD, in comparison with an EMDR-treatment for adolescent girls after a single case of sexual assault. The STEP-treatment is a cognitive behavioral treatment, developed by Bicanic and Kremers (2007). It was expected that both treatments would lead to a similar reduction of symptoms of PTSD. Methods: The study is carried out under 47 girls, with 33 girls in the individual STEPS-treatment-group and 14 girls in the EMDR-treatment-group. Their ages lay between 12 and 24 years en they all experienced a single case of sexual assault. The symptoms of PTSD are measured with the SLVK and with the subscale ‘Symptoms PTSD’ from the TSCC. Results: The results show that the individual STEPS-treatment as well as the EMDR-treatment lead to a significant reduction of PTSD-symptoms. De difference in reduction between both treatments is not significant. Conclusions: The individual STEPS-treatment and the EMDR-treatment lead to a similar reduction of PTSD-symptoms. Follow-up research with a controlgroup, bigger and more equal research-groups and random assignment to these groups is necessary to gain a more valid and reliable outcome, and to determine the effect of both treatments.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Raisa S. Wikarta

Original Work Citation

Wikarta, R. S. (2012, July).  [The efficacy of individual cognitive behavioral therapy (CBT) in compared with EMDR in reducing PTSD symptoms after a single sexual violence]. (Master's thesis, University of Utrecht). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0729(2006)55/UUindex.html. Dutch

Collection

Citation

“De werkzaamheid van individuele cognitieve gedragstherapie (STEPS) in vergelijking met EMDR op vermindering van PTSS-symptomen na eenmalig seksueel geweld The efficacy of individual cognitive behavioral therapy (CBT) in compared with EMDR in reducing PTSD symptoms after a single sexual violence,” Francine Shapiro Library, accessed May 13, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22402.

Output Formats