EMDR bij chronische pijn: Tactiele bilaterale stimulatie versus oogbewegingen EMDR in chronic pain: Tactile bilateral stimulation versus eye movements

Description

Andere bilaterale stimulatie voor pijnpatiënten? Bij de behandeling van patiënten met chronische pijn met EMDR is er aan het eind een fase waarin de actuele pijn zelf genomen wordt als target (de Roos, Veenstra, 2009). Mijn bevinding hierbij is dat het gebruik van tactiele stimulatie effectiever kan zijn om te komen tot pijndaling dan de oogbewegingen. Deze ervaring is verwarrend omdat de afgelopen jaren de klinische richtlijn is gegeven om met voorkeur de visuele stimulatie (oogbewegingen) toe te passen bij EMDR omdat deze het meest effectief blijkt te zijn. De richtlijn is gegeven op basis van de werkgeheugentheorie en wetenschappelijke bevindingen. In dit artikel bespreek ik de hypothese dat bij EMDR -waarbij actuele pijn het target iseen ander verklaringsmodel van toepassing is dan de werkgeheugentheorie, met andere conclusies over het gebruik van de bilaterale stimulatie.

Other bilateral stimulation for pain patients? In the treatment of patients with chronic pain with EMDR is at the end a phase where the actual pain itself taken as target (de Roos, Veenstra, 2009). I have found in this respect is that the use of tactile stimulation which can be more effective to achieve pain reduction than the eye movements. This experience is confusing because Over the past few years the clinical guideline is given by preferably, the visual stimulation (eye movements) applying in EMDR as these the most effective turns out to be. The Directive is given based on the working memory theory and scientific findings. In this article I discuss the hypothesis that EMDR in which topical pain the target is a Another explanatory model applies is then the working memory theory, in other conclusions on the use of bilateral stimulation.

Format

Magazine

Language

English

Author(s)

Sandra Veenstra

Original Work Citation

Veenstra, S. (2013, April).  [EMDR in chronic pain: Tactile bilateral stimulation versus eye movements]. EMDR Magazine, 1, 24-27. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij chronische pijn: Tactiele bilaterale stimulatie versus oogbewegingen EMDR in chronic pain: Tactile bilateral stimulation versus eye movements,” Francine Shapiro Library, accessed November 29, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22418.

Output Formats