Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Description

Eye movement desensitization and reprocessing (emdr) is een behandelmethode die sterk aan populariteit aan het winnen is. Een belangrijke reden daarvoor is dat deze evidence-based procedure door internationale expert panels en adviescommissies wordt beschouwd als een behandeling van eerste keuze voor de posttraumatische stressstoornis (ptss; apa, 2000; zie bijvoorbeeld National Collaborating Centre for Mental Health, 2005). Omdat het toepassen van psychologische behandelmethoden tot het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog behoort, zal hij op basis van zijn vakinhoudelijke competenties – zoals het diagnostisch redeneerproces – daarom steeds vaker besluiten tot behandeling met emdr. Dit hoofdstuk gaat over de rol en taak van de gz-psycholoog in het behandelproces waar het de toepassing van emdr betreft en de (stapsgewijze) werkwijze die daar het beste bij past. Begonnen wordt met een korte schets van wat emdr is. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op hoe de gz-psycholoog emdr kan toepassen, de afbakening van zijn interventies met die van andere big-beroepen binnen de ggz, enkele diagnostische overwegingen, en de behandelaanpak in praktische zin.

Eye movement desensitization and reprocessing ( EMDR ) is a treatment method that is highly popular with the win. A major reason is that these evidence-based procedure is considered a treatment of choice for post-traumatic stress disorder by international expert panels and advisory committees ( PTSD , APA , 2000; see eg National Collaborating Centre for Mental Health , 2005) . Because the use of psychological treatments to the area of ​​expertise of the health care psychologist is , he will be on the basis of its subject matter competencies - such as diagnostic reasoning process - therefore increasingly decide to treatment with EMDR . This chapter is about the role and task of the gz - psychologist in the treatment process where the application of EMDR concerns and the ( stepwise) method as the best fit . It begins with a brief outline of what EMDR is . Then successively examines how the health care psychologist EMDR can apply the delimitation of its interventions with those of other big professions within the mental health services , some diagnostic considerations , and treatment approaches in a practical sense.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh
Erik  ten Broeke

Original Work Citation

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR),” Francine Shapiro Library, accessed January 28, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/22460.

Output Formats