De werkzaamheid van EMDR en STEPS in het verminderen van depressieve klachten en suïcidegedachten

The efficacy of EMDR and STEPS in reducing depressive symptoms and suicidal thoughts

Description

In dit onderzoek is gekeken naar de werkzaamheid van EMDR en de individuele vorm van de cognitieve gedragstherapie STEPS in het verminderen van depressieve klachten en suïcidegedachten en het verbeteren van het psychische en fysieke welzijn van adolescente, verkrachte meisjes met een Post Traumatische Stress Stoornis. De STEPS-therapie is een cognitieve gedragstherapie die is ontwikkeld door Bicanic en Kremers en gebruik maakt van exposure en cognitieve herstructurering. Er werd verwacht dat de STEPS-therapie werkzamer zou zijn. Methoden: De steekproef bestond uit 49 meisjes, waarvan15 meisjes in de EMDR-groep en 34 meisjes in de STEPS-groep. De depressieve klachten werden gemeten aan de hand van de subschaal depressie van de Symptom Check List (SCL-90) en de Child Depression Inventory (CDI). Suïcidegedachten werden gemeten met behulp van vraag 9, naar suïcidegedachten, van de CDI. Het psychische en fysieke welzijn werd gemeten aan de hand van de SCL-90 totaalscore. Resultaten: Na afloop van beide therapieën bleken de scores op de depressieve klachten significant te zijn verminderd en de score met betrekking tot het psychische en fysieke welzijn te significant te zijn verbeterd. Alleen in de STEPS-groep verminderde de suïcidescores significant. Wanneer beide therapieën met elkaar werden vergeleken bleken beiden even werkzaam te zijn op alle metingen. Daarnaast werd gevonden dat jonge en laag opgeleide meisjes meer suïcidegedachten hadden dan oudere en hoger opgeleide meisjes. Discussie: Resultaten worden besproken en bediscussieerd. Ook wordt toekomstig onderzoek voorgesteld. In dit onderzoek is gekeken naar de werkzaamheid van EMDR en de individuele vorm van de cognitieve gedragstherapie STEPS in het verminderen van depressieve klachten en suïcidegedachten en het verbeteren van het psychische en fysieke welzijn van adolescente, verkrachte meisjes met een Post Traumatische Stress Stoornis. De STEPS-therapie is een cognitieve gedragstherapie die is ontwikkeld door Bicanic en Kremers en gebruik maakt van exposure en cognitieve herstructurering. Er werd verwacht dat de STEPS-therapie werkzamer zou zijn. Methoden: De steekproef bestond uit 49 meisjes, waarvan15 meisjes in de EMDR-groep en 34 meisjes in de STEPS-groep. De depressieve klachten werden gemeten aan de hand van de subschaal depressie van de Symptom Check List (SCL-90) en de Child Depression Inventory (CDI). Suïcidegedachten werden gemeten met behulp van vraag 9, naar suïcidegedachten, van de CDI. Het psychische en fysieke welzijn werd gemeten aan de hand van de SCL-90 totaalscore. Resultaten: Na afloop van beide therapieën bleken de scores op de depressieve klachten significant te zijn verminderd en de score met betrekking tot het psychische en fysieke welzijn te significant te zijn verbeterd. Alleen in de STEPS-groep verminderde de suïcidescores significant. Wanneer beide therapieën met elkaar werden vergeleken bleken beiden even werkzaam te zijn op alle metingen. Daarnaast werd gevonden dat jonge en laag opgeleide meisjes meer suïcidegedachten hadden dan oudere en hoger opgeleide meisjes. Discussie: Resultaten worden besproken en bediscussieerd. Ook wordt toekomstig onderzoek voorgesteld.

In this research we investigated if EMDR or the individual form of the cognitive behavioural therapy STEPS were better in reducing the depressive symptoms and suicide thoughts and improving the psychological and physiological wellbeing of adolescent girls who became victims of rape and as a result developed a Post Traumatic Stress Disorder. The STEPS therapy is a cognitive behavioural therapy which is developed by Bicanic and Kremers and is based on exposure and cognitive restructuring. It was expected that de STEPS therapy would be better. Methods: The sample existed of 49 girls, of which 15 followed the EMDR therapy and 34 followed the STEPS therapy. The depressive symptoms were measured by the subscale depression of the Symptom Check List (SCL-90) and the Child Depression Inventory (CDI). Question 9, about suicide thoughts, of the CDI was used to measure the suicide thoughts and the total score on the SCL-90 was used to measure psychological and physiological wellbeing. Results: After both of the therapies the score on the depressive symptoms significantly decreased and the scores on the psychological and physiological wellbeing significantly improved. Only in the STEPS-group the scores on the suicide thoughts decreased significantly. When we compared the two therapies, both of the therapies were as good as the other on all measures. We also found that the younger and less educated girls had more suicide thoughts than the older en more educated girls. Discussion: Results and further research are discussed.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Paulien D. Joosten

Original Work Citation

Joosten, P. D. (2012). [The efficacy of EMDR and STEPS in reducing depressive symptoms and suicidal thoughts]. Retrieved from https://dspace.library.uu.nl:8443/handle/1874/278261. Dutch

Collection

Citation

“De werkzaamheid van EMDR en STEPS in het verminderen van depressieve klachten en suïcidegedachten The efficacy of EMDR and STEPS in reducing depressive symptoms and suicidal thoughts,” Francine Shapiro Library, accessed December 1, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/22632.

Output Formats