De effectiviteit van oogbewegingen bij vermindering van craving naar voedsel

The effectiveness of eye movements in reducing craving for food

Description

Craving vormt de kern van instandhouding van verslaving en mentale beeldvorming behelst een groot deel van craving. In dit onderzoek werd craving naar voedsel opgewekt door de mentale beeldvorming van het favoriete voedsel. Het effect van oogbewegingen gebaseerd op Eye Movement Desensitization Reprocessing, werd in dit onderzoek gemeten door middel van VAS-schalen voor craving, levendigheid, emotionaliteit en moeite van de beeldvorming, en de General State en Trait Food Craving Questionnaire. Tot slot werd bekeken of het eventuele effect van oogbewegingen op craving zou generaliseren naar het niet-favoriete voedsel. 84 Proefpersonen participeerden in het onderzoek, dat geanalyseerd werd met een repeated measures ANOVA. De resultaten bevestigden de verwachtingen: Craving, levendigheid, emotionaliteit en moeite van de beeldvorming bleven gelijk in de experimentele conditie (oogbewegingen) en versterkten in de controleconditie (kijken naar een zwart scherm). Craving naar de niet-favoriete voedseltypes verminderde ongeacht de conditie, maar er was geen sprake van generalisatie. De verwachte verschillen tussen diëters en niet-diëters werden tevens niet gevonden. Concluderend zijn craving, levendigheid, emotionaliteit en moeite om het beeld te vormen, 3 door de toepassing van oogbewegingen, niet versterkt, wat bij de controleconditie wel werd gezien. Er was geen sprake van generalisatie van de resultaten naar de niet-favoriete voedseltypes.

Craving is considered to be the core of the maintenance of addiction. Mental imagery forms a substantial part of craving. In this study, craving for food was generated through mental imagery of the most favourite foodtype. The effect of eye movements, based on Eye Movement Desensitization Reprocessing, was measured through the use of VAS-scales for craving, vividness, emotionality and difficulty of forming the mental imagery, and the General State and Trait Food Craving Questionnaire. Finally, the effect of eyem ovements on craving was studied, to see if it would generalize to non-favourite food. 84 participants took part, and this was analysed by a repeated measures ANOVA. In line with expectations, craving, vividness, emotionality, and difficulty of forming the mental imagery did not change in the experimental condition (eyemovements), but intensified in the control condition (fixating on a black screen). Craving for the non-favourite foodtype was reduced regardless of the condition participants were in, but there was no generalisation. The expected differences between dieters and non-dieters were not confirmed. In conclusion, craving, vividness, emotionality and difficulty of the mental imagery were not intensified due to eye movements, whereas they did intensify in the control condition. There was no generalisation found towards the non-favourite foodtypes.

Format

Dissertation/Thesis

Language

English

Author(s)

Julia van Alphen

Original Work Citation

van Alphen, J. (2013, September). De effectiviteit van oogbewegingen bij vermindering van craving naar voedsel [The effectiveness of eye movements in reducing craving for food]. (Master's thesis, University of Utrecht). Retrieved from http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/291008

Collection

Citation

“De effectiviteit van oogbewegingen bij vermindering van craving naar voedsel The effectiveness of eye movements in reducing craving for food,” Francine Shapiro Library, accessed June 12, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22696.

Output Formats