Mentale beelden bij psychose: EMDR als een nieuwe interventie bij hetbehandelen van stemmen en wanen Imagery in psychosis: EMDR as a new intervention in the treatment of delusions and auditory hallucinations

Description

Achtergrond: Van oudsher zijn psychotherapieën gericht op de verbale representaties (gedachten) van patiënten. Dit is onder andere nuttig gebleken in de cognitief gedragstherapeutische behandeling van psychose. Echter, steeds meer studies suggereren dat ook visuele representaties (imagery) een belangrijke rol spelen in het veroorzaken en in stand houden van psychotische symptomen. Er zijn aanwijzingen dat een hogere emotionaliteit en levendigheid van psychosegerelateerde imagery samenhangt met de ernst van psychotische belevingen. Dit impliceert dat het verminderen van de levendigheid en emotionaliteit van die mentale beelden een potentieel effect heeft op de lijdensdruk en beperkingen rondom psychotische ervaringen.

Doel: Introduceren van emdr als een mogelijke psychologische behandelmethode gericht op psychosegerelateerde mentale beelden bij patiënten met psychose. Methode: Drie ambulante patiënten met een psychotische stoornis die last hadden van stemmen en wanen werden behandeld met gemiddeld zes sessies emdr. De behandelingen werden uitgevoerd door drie therapeuten in verschillende psychiatrische instellingen met ervaring met zowel cgt als emdr bij psychose.

Resultaten: Er werden positieve resultaten geboekt op angst, depressie en psychotische symptomen. Tevens verminderde het vermijdingsgedrag en verbeterde het cognitief inzicht.

Conclusie: De resultaten van dit onderzoek suggereren dat emdr de mate van de levendigheid en de emotionaliteit van de mentale beelden reduceert, waardoor de psychotische symptomen verminderen. Verder onderzoek naar interventies voor mentale beelden bij psychose wordt aanbevolen.

Background: Historically, psychotherapy has focused on the treatment of patients' verbal representations (thoughts) and has proved particularly successful in the cognitive behavioural treatment of psychosis. However, there is mounting evidence that visual representations (imagery) play an important role in the onset and maintenance of psychiatric disorders, including psychotic symptoms. There are indications that heightened emotionality and vividness of visual representations are associated with severity of psychotic experiences. This may imply that a reduction in the vividness and emotionality of the psychosis-related imagery can lessen the suffering and stress, caused by the psychotic symptoms.

Aim: To introduce EMDR as a possible type of psychological treatment for patients suffering from psychosis-related imagery.

Method: Three outpatients who had a psychotic disorder and suffered from auditory hallucinations and delusions were treated with EMDR in an average of six sessions. Treatment was performed by three therapists in different psychiatric institutions. All three were experienced in administrating CBT and EMDR.

Results: Treatment with EMDR reduced patients' level of anxiety, depression and the severity of psychotic symptoms. In addition, patients reported less avoidant behaviour and greater cognitive insight. Conclusion: The results of the study suggest that EMDR reduces the vividness and emotionality of imagery in psychosis which in turn alleviates the patients' psychotic symptoms. Further research into other possible types of interventions for the treatment of imagery in psychosis is recommended.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Carlos F. Croes
Rob van Grunsven
Anton B. P. Staring
David P. G. van den berg
Ad de Jongh
Mark van der Gaag

Original Work Citation

Croes, C. F., van Grunsven, R., Staring, A. B., van den Berg, D. P., de Jongh, A., & van der Gaag, M. (2014, September). [Imagery in psychosis: EMDR as a new intervention in the treatment of delusions and auditory hallucinations]. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 56(9), 568-76. Dutch

Collection

Citation

“Mentale beelden bij psychose: EMDR als een nieuwe interventie bij hetbehandelen van stemmen en wanen Imagery in psychosis: EMDR as a new intervention in the treatment of delusions and auditory hallucinations,” Francine Shapiro Library, accessed January 20, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/22965.

Output Formats