Dysocjacja osobowości a terapia EMDR w zaburzeniach wynikających ze złożonej traumy: możliwości zastosowania w fazie stabilizacji

Dissociation of the personality and EMDR therapy in complex trauma-related disorders: Applications in the stabilization phase

Description

Jak sugeruje poprzedni artykuł w niniejszym piśmie, znajomość i stosowanie teorii strukturalnej dysocjacji osobowości (TSDP) oraz towarzyszącej jej psychologii czynności może przynieść korzyści lekarzom stosującym terapię EMDR (odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych) w leczeniu pacjentów ze złożonymi zaburzeniami potraumatycznymi. Wg teorii TSDP, dysocjacja osobowości jest główną cechą traumatyzacji oraz szerokiej gamy zaburzeń związanych z traumą, od prostego zespołu pourazowego (PSTD) począwszy, a skończywszy na dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości (DID). Wspomniana teoria może stanowić pomoc dla terapeutów EMDR w opracowywaniu dokładnego schematu ułatwiającego zrozumienie problemów pacjentów oraz przy tworzeniu i wykonywaniu planu leczenia. Uzgodniony model ekspercki w przypadku traumy złożonej to leczenie odwołujące się do faz, gdzie faza stabilizacji i przygotowania poprzedza leczenie traumatycznych wspomnień. Niniejszy artykuł koncentruje się na początkowej fazie stabilizacji i przygotowania, która jest niezwykle istotna dla bezpiecznego i efektywnego stosowania EMDR w leczeniu traumy złożonej. Najważniejsze zagadnienia to (a) praca z nieadaptacyjnymi przekonaniami; (b) przezwyciężanie fobii dysocjacyjnych oraz (c) szerokie zastosowania uaktywniania zasobów (resourcing).

As proposed in a previous article in this journal, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) clinicians treating clients with complex trauma-related disorders may benefit from knowing and applying the theory of structural dissociation of the personality (TSDP) and its accompanying psychology of action. TSDP postulates that dissociation of the personality is the main feature of traumatization and a wide range of trauma-related disorders from simple posttraumatic stress disorder (PTSD) to dissociative identity disorder (DID). The theory may help EMDR therapists to develop a comprehensive map for understanding the problems of clients with complex trauma-related disorders and to formulate and carry out a treatment plan. The expert consensus model in complex trauma is phase-oriented treatment in which a stabilization and preparation phase precedes the treatment of traumatic memories. This article focuses on the initial stabilization and preparatory phase, which is very important to safely and effectively use EMDR in treating complex trauma. Central themes are (a) working with maladaptive beliefs, (b) overcoming dissociative phobias, and (c) an extended application of resourcing.

Format

Journal

Language

Polish

Author(s)

Onnp van der Hart
Mariette Groenendijk
Anabel Gonzales
Dolores Mosquera
Roger Solomon

Original Work Citation

van der Hart, O., Groenendijk, M., Gonzales, A., Mosquera, D., & Solomon, R. (2015). [Dissociation of the personality and EMDR therapy in complex trauma-related disorders: Applications in the stabilization phase]. Journal of EMDR Practice and Research, 9(2), 79E-93E. doi:10.1891/1933-3196.9.2.E79. Polish

Collection

Citation

“Dysocjacja osobowości a terapia EMDR w zaburzeniach wynikających ze złożonej traumy: możliwości zastosowania w fazie stabilizacji Dissociation of the personality and EMDR therapy in complex trauma-related disorders: Applications in the stabilization phase,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/23224.

Output Formats