EMDR - Ett komplement till psykodynamisk behandling av trauma, fobier, ångest och depressionEMDR - A complement to psychodynamic treatment of trauma, phobias, anxiety and depression

Description

Bakgrund: Jag vet inte hellervad somliander nar man anvander EMDR (Eyernovement desensitization andrq, roessii.lg}. Emellertid vetjag av egen erfarenhetatt for en legitirnerad psykopeut iir det en oerhort effektiv metod, speciellt ibehandling av trauma, fobier, fuigeyt och depressfon. Minerlatenhethar over- tygat mlg om at! psykodynamiska pSJkotera­ peuter liitt kanintegrera EMDR ii,in praktik ! )Jed stor fotdel for sina patienter vuxna, Ul).gdomar ochbarn. Darfor harjag f<irsoktatt forsta vad det ar somgor attEMDRar sa effektiv.

Format

Magazine

Language

Swedish

Author(s)

James R. Samec

Original Work Citation

Samec, J. R. (1999). [EMDR - A complement to psychodynamic treatment of trauma, phobias, anxiety and depression]. Insikten, 1, 35-39. Swedish

Collection

Citation

“EMDR - Ett komplement till psykodynamisk behandling av trauma, fobier, ångest och depressionEMDR - A complement to psychodynamic treatment of trauma, phobias, anxiety and depression,” Francine Shapiro Library, accessed August 5, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/23434.

Output Formats