Wervelwind door psychoseland

Friendly psychosis country

Description

Hoe zijn jullie in dit werkveld van psychosebehandeling terecht gekomen en wat is aantrekkelijk in dit werk? “Alle drie zijn we bij toeval, via onze stage in het werkveld terecht gekomen. We raakten gefascineerd door het verschijnsel psychose en merkten dat de inhoud ervan veel begrijpelijker is dan verwacht. Er zijn duidelijke linken te ontdekken tussen de inhoud van de psychose en gebeurtenissen in het dagelijks leven en het verleden van de patiënt. Ook valt hierover goed te praten met patiënten, ondanks hun psychose. Het is een nog relatief onbekend werkveld, waar veel te ontdekken en te ontwikkelen valt. Creativiteit en durf zijn nodig en dat maakt werken met deze patiëntenpopulatie heel aantrekkelijk. Onafhankelijk van elkaar zijn we begonnen met traumawerk bij deze doelgroep. We vonden elkaar en besloten samen te werken. Zo is het grote promotieonderzoek ontstaan.”

How are you in this field of psychosis treatment ended and what is attractive in this work? "All three of us are by chance, through our internship ended up in the field. We became fascinated by the phenomenon psychosis and noticed that its contents much more understandable than expected. There are clear links to explore between the content of the psychosis and events in everyday life and the history of the patient. This too is good to talk with patients, in spite of their psychosis. The is a relatively unknown field where much to discover and develop. Creativity and courage are needed and that makes Working with this patient population very attractive. are independent of each other we started with trauma work at this target audience. We liked each other and decided to work together. So the big promotion examination arise. "

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Wendy Kok

Original Work Citation

Kok, W. (2013, April). [Friendly psychosis country]. EMDR Magazine, 1, 3-5. Dutch

Collection

Tags

Citation

“Wervelwind door psychoselandFriendly psychosis country,” Francine Shapiro Library, accessed June 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/23602.

Output Formats