EMDR bij liefdesverdrietEMDR and heartbreak

Description

In het boek ‘EMDR Scripted protocols’ van Luber (2010) staan enkele protocollen van Jim Knipe, onder de titel ‘Het behandelen van patiënten met disfunctionele positieve affecten’. Knipe heeft deze protocollen ook in Nederland geïntroduceerd (VEN workshops 2008; 2012) en kreeg hiervoor veel belangstelling en waardering. De vier protocollen uit dit boek zijn gericht op de volgende fenomenen: ‘de neiging om NIET aan je trauma te werken’, ‘uitstelgedrag’, ‘vasthouden aan een onbeantwoorde liefde’ en ‘de obsessie met zelfdestructief gedrag’. Knipe heeft het in deze publicaties over ‘disfunctionele positieve affecten’ omdat ze op de korte termijn iets positiefs opleveren (zoals ‘verbondenheid met je denkbeeldige geliefde’ en ‘niet de pijn van je trauma voelen’), maar op de lange termijn vooral nadelen kennen. Knipe licht toe dat hij deze protocollen vooral gebruikt bij patiënten die ambivalent staan tegenover ‘gezonde’ behandeldoelen. De motivatie om van de klachten af te komen wordt bij deze patiënten overschaduwd door de positieve aspecten van het disfunctionele gedrag. Knipe gebruikt in deze gevallen EMDR om beelden met een (disfunctionele) positieve emotionele lading te verzwakken, zodat de motivatie om te veranderen in de gewenste richting toeneemt. Zo nodig kan daarna relevant negatief (traumatisch) materiaal met EMDR worden bewerkt

In the book EMDR protocols Scripted "by Luber (2010) are some protocols of Jim Knipe, under the title "The treatment of patients with dysfunctional positive affects. Knipe has these protocols also Netherlands introduced (VEN workshops 2008; 2012) and was awarded much interest and appreciation. The four protocols in this book focus on the following phenomena "tend to NOT work on your trauma, 'Procrastination', 'stick to an unanswered love "and" obsession with self-destructive behavior. Knipe, the in these publications about 'dysfunctional positive affects "because in the short term something yield positive (such as "solidarity with your imaginary beloved "and" do not feel the pain of your traumas) but above all have disadvantages in the long term. Knipe explained that he mainly uses these protocols in patients who are ambivalent about 'healthy' treatment goals. The motivation to make the complaints will come in these patients overshadowed by the Positive aspects of the dysfunctional behavior. Knipe used in these cases, to display images with a EMDR weaken (dysfunctional) positive emotional charge, so that the motivation to change increases in the desired direction. If necessary, then relevant negative (traumatic) material EMDR be edited.

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Sabine Tjon Pian Gi
Hellen Hornsveld

Original Work Citation

Gi, S. T. P., & Hornsveld, H. (2014, September). [EMDR and heartbreak]. EMDR Magazine, 5, 18-25. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij liefdesverdrietEMDR and heartbreak,” Francine Shapiro Library, accessed September 28, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/23607.

Output Formats