Behandeling van nachtmerries bij een AMATreatment of nightmares at AMA

Description

In het begin van 2014 wordt een alleenstaande minderjarige asielzoeker door zijn voogd aangemeld bij i-psy. Yusuf is dan 13 jaar en woont sinds 2012 in Nederland bij zijn oom en tante. Hij groeide op in Mogadishu, een zeer onveilige stad, waar al decennia anarchie heerst; verschillende rebellenbewegingen en de overheid strijden er met elkaar om de macht. Ondanks deze onveiligheid had Yusuf tot zijn zevende een redelijk normale kindertijd: hij ging naar school en zat op voetbal. Op een doordeweekse ochtend vertrok Yusuf naar school. Zijn moeder had nadrukkelijk gezegd dat hij daar rechtstreeks naar toe moest gaan; Yusuf deed echter niet wat zijn moeder hem opdroeg, maar ging eerst zijn vriendje in de buurt ophalen. Toen hij daar was, kwam er een bombardement. Ze moesten binnen blijven en pas in de namiddag kwam Yusuf op school aan. Er was niemand meer en ook zijn ouderlijk huis was verlaten. Yusuf liep naar zijn oma die verderop woonde. Van haar hoorde hij dat zijn ouders, broers en zussen gevlucht waren. Zijn moeder was de kinderen van school komen halen, maar Yusuf was er niet. Zijn oma ving hem op. Twee dagen later, toen hij opstond om naar school te gaan, werd zijn oma niet wakker. Yusuf dacht dat ze nog sliep en vertrok. Toen hij terug uit school kwam, bleek ze echter in haar slaap te zijn overleden. Yusuf belde in paniek naar zijn oom. Die ving hem vervolgens op. Zijn oom en tante zorgden voor hem, totdat zijn oom alleen naar Europa moest vluchten. Twee jaar later konden Yusuf en zijn tante met de oom in Nederland worden herenigd. Al die jaren heeft Yusuf niets van zijn familie gehoord, en hij weet niet of zij nog in leven zijn. Begin 2014 kreeg Yusuf een telefoontje van de buurvrouw met slecht nieuws over zijn ouders: ze vertelde hem dat zijn gezin in handen is gevallen van de rebellenbeweging Al Shabab. Sinds dit telefoontje heeft Yusuf forse PTSS-klachten waarbij met name de zeer frequente nachtmerries hem erg ontregelen.

In early 2014, an unaccompanied minor applicant notified by his guardian at i-psy. Yusuf is 13 years old and lives in the Netherlands since 2012 with his uncle and aunt. He grew up in Mogadishu, a very unsafe city, which for decades dominated anarchy; various rebel movements and the government fight there with each other for power. Despite this insecurity Yusuf had his seventh reasonably normal childhood: he went to school and sat on football. On a weekday morning Yusuf left for school. His mother had emphatically said that he directly there had to go; But Yusuf did not know what his mother told him, but first went his boyfriend Get close. When he was there, there was a bombardment. They had to stay indoors and only the Yusuf afternoon arrived at school. There was no one more and was leaving his parents' house. ran Yusuf his grandmother who lived down the road. From her he heard that his parents and siblings had fled. his mother had come to pick up the kids from school, but Yusuf was not there. His grandmother caught him. Two days later, when he got up to go to school, have been grandmother did not wake up. Yusuf thought she was still asleep and left. When he came back from school, she appeared however her sleep to be deceased. Yusuf called in panic his uncle. Which then caught him. His uncle and aunt took care of him until his uncle only to Europe had to flee. could two years later, Yusuf and his aunt to be reunited with his uncle in the Netherlands. All those Yusuf years has heard nothing from his family, and he do not know if they are still alive. Beginning in 2014, Yusuf got a call from a neighbor with bad news about his parents, she told that his family into the hands of the rebel movement Al Shabab. has since this call Yusuf significant PTSD symptoms in particular the very frequent nightmares really unsettle him.

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Elseline Scherpenisse

Original Work Citation

Scherpenisse, E. (2015, April). [Treatment of nightmares at AMA]. EMDR Magazine, 7, 10-11. Dutch

Collection

Tags

Citation

“Behandeling van nachtmerries bij een AMATreatment of nightmares at AMA,” Francine Shapiro Library, accessed January 16, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/23621.

Output Formats