Interventie bij daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Intervention for perpetrators of sexual behavior

Description

Als GZ-psycholoog bij de Waag behandel ik daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De doelgroep bestaat uit patiënten met veelal persoonlijkheidsproblematiek uit het B- en C-cluster, met moeilijk te bewerken opvattingen en schadelijk gedrag voor zichzelf en anderen. Zij hebben een delict gepleegd, zoals aanranding of verkrachting, het downloaden van kinderporno of exhibitionisme. Centraal bij het uitvoeren van de behandeling staan risicofactoren, waarvan bekend is dat zij een voorspellende waarde hebben voor het opnieuw optreden van delictgedrag (zie kader). Denk daarbij bijvoorbeeld aan overmatig bezig zijn met seks, een seksuele interesse in kinderen of een ervaren tekort aan intimiteit in relaties. Er is al een aanzet gemaakt met het onderzoeken van EMDR als interventie bij deze doelgroep, gericht op vermindering van delictgedrag. Veelal richt dit onderzoek zich op het behandelen van eigen traumatische ervaringen op seksueel gebied. Daaruit komt naar voren dat dit kan leiden tot een afname van afwijkende seksuele interesse en daarbij ervaren opwinding (Ricci & Clayton, 2008). Ook cognitieve vervormingen bij exhibitionisme zijn vatbaar gebleken voor behandeling met EMDR (Ten Hoor, 2013; zie EMDR #6, pag. 20).

As a psychologist at the Waag I treat offenders sexually deviant behavior. The target group of patients with personality disorders often from the B- and C-cluster, difficult to work attitudes and harmful behavior to self and others. They have committed an offense, such as assault or rape, downloading child pornography and exhibitionism. Central to the execution of the treatment are risk factors, which are known that they have a predictive value found for the recurrence of criminal behavior (see box). Think for example to excess are engaged in sex, a sexual interest in children or perceived lack of intimacy in relations. There is already a start was made with the investigation of EMDR as intervention in this group, aimed at reducing of criminal behavior. Often this research aims is located at the treatment of traumatic own experiences sexually. It shows that this can lead to a decrease of aberrant sexual interest and thereby experience the excitement (Ricci & Clayton, 2008). Also cognitive distortions in exhibitionism proved amenable to treatment with EMDR (Ten Hearing, 2013; see EMDR # 6, pg. 20).

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Umberto Argese

Original Work Citation

Argese, U. (2015, April). [Intervention for perpetrators of sexual behavior]. EMDR Magazine, 7, 20-22. Dutch

Collection

Citation

“Interventie bij daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag Intervention for perpetrators of sexual behavior,” Francine Shapiro Library, accessed March 1, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/23623.

Output Formats