Skuteczność terapii EMDR w zmniejszaniu dystresu psychicznego u osób, które przeżyły katastrofy naturalne – przeglądThe effectiveness of EMDR in reducing psychological distress in survivors of natural disasters: A review

Description

Katastrofy naturalne mają wpływ na całe społeczności ludzkie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i ekonomicznym czy społecznym. Chociaż oddziaływanie tego typu zdarzeń na zdrowie psychiczne ludzi jest ogromne, to wciąż brak adekwatnych środków zaradczych w obszarze zdrowia psychicznego osób, które doświadczyły i przeżyły katastrofy. W ramach programu Humanitarian Assistance Programme, podjęto próbę zajęcia się potrzebami osób, które przez. yły katastrofę naturalną, poprzez wykorzystanie terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Niniejszy przegląd przedstawia dowody skuteczności terapii EMDR w leczeniu dystresu psychicznego u osób, które wyszły cało z katastrofy naturalnej. Spośród ośmiu omówionych badań, cztery badania były próbami kontrolowanymi, a jedno badanie było kontrolowane częściowo. Wszystkie badania wykazały zarówno statystyczną, jak i kliniczną istotność w redukowaniu intensywności objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), lęku, depresji oraz innych typów dystresu, doświadczanych przez osoby ocalone z katastrof naturalnych. Co więcej, cztery spośród ośmiu badań wykazały istotność kliniczną zaledwie po jednej sesji terapeutycznej. Oznacza to, że EMDR jest terapią pozwalającą zaoszczędzić zasoby, czas oraz koszty. Zagadnieniami omawianymi w niniejszym przeglądzie są ramy teoretyczne, adaptacja podczas interwencji, kwestie metodologiczne oraz ocena jakości badań, jak również implikacje na przyszłość i praktyka kliniczna.

Natural disasters affect whole communities both at an individual level as well as economically and socially. However, the impact of natural disasters on an individual’s mental health is substantial; yet, the response to one’s mental health needs after a disaster is underdeveloped. Nevertheless, the Humanitarian Assistance Programme has attempted to address these needs by providing eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) to natural disaster survivors. This systematic review provides evidence for the effectiveness and efficacy of EMDR in the treatment of psychological distress in survivors of natural disasters. Of the 8 studies reviewed, 4 were controlled trials and 1 study part-controlled. All the studies demonstrated statistical and clinical significance in reducing posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms, anxiety, depression, and other distress experienced by survivors of natural disasters. In addition, 4 of the 8 studies demonstrated clinical significance after just 1 session, presenting EMDR as resource-, time-, and cost-efficient intervention. Theoretical framework, adaptation in intervention, methodological issues, and quality assessment of studies are discussed. Implications for future research and clinical practice are also discussed.

Format

Journal

Language

Polish

Author(s)

Fehmida Natha
Anna Daiches

Original Work Citation

Natha, F., & Daiches, A. (2016). [The effectiveness of EMDR in reducing psychological distress in survivors of natural disasters: A review]. Journal of EMDR Practice and Research, 10(4), 210E-224E. doi:10.1891/1933-3196.10.4.E210. Polish

Collection

Citation

“Skuteczność terapii EMDR w zmniejszaniu dystresu psychicznego u osób, które przeżyły katastrofy naturalne – przeglądThe effectiveness of EMDR in reducing psychological distress in survivors of natural disasters: A review,” Francine Shapiro Library, accessed August 5, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/24098.

Output Formats