Hiperemesis gravidarum tedavisi için göz hareketleri ile duyarsızlaştırma veyeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu serisi Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for hyperemesis gravidarum: A case series

Description

Gebelikte Hiperemesis gravidarum (HG) oldukça ciddi bir durumdur. Gebelerin %0.3–2.0’sini etkiler ve doğum öncesi dönemde kadınların en sık hastaneye yatma nedenidir. HG’nin gelişmesinden psikiyatrik nedenleri de içererek birçok etken sorumludur. HG’li birçok kadın psikiyatrik değerlendirme ve desteğe gereksinim duyar. Resmi bir tanısı ve belirlenmiş bir tedavisinin olmayışı nedeniyle psikiyatristler için zorlayıcı bir durumdur. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) alışılmış psikoterapi yöntemlerinden farklı yeni bir tedavi yöntemidir. Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) tedavisinde etkinliği gösterilmiştir. EMDR’nin TSSB üzerindeki tedavi edici etkisi uyumsal bilgi işleme modeli ile açıklanmaktadır. EMDR, travmatik uyaranların tetikleyicilerine karşı da duyarsızlaşma sağlar. Bu çalışmada EMDR’nin bulantı, kusma ve HG’nin tetikleyicilerine karşı duyarsızlaşma sağlayabileceği varsayımı değerlendirildi. HG’li beş kadın çalışmaya alındı. Bulantı ve kusmaya neden olan tetikleyiciler EMDR ile işlendi. Olguların dördü EMDR terapisiyle hızla düzelirken, safra kesesi sorunu saptanan bir olgunun belirtileri tekrarladı. HG belirtilerinin tedavisinde EMDR etkili bir yardımcı tedavi seçeneği olabilir.

Hiperemesis gravidarum (HG) is a serious condition during pregnancy that effects 0.3-2% of the pregnancies. It is among the most frequent reasons for the hospitalization of pregnant women during prenatal period. There are many factors that cause the development of HG, including psychiatric factors. A lot of women with HG need a psychiatric evaluation and support. It is a challenging disorder for psychiatrists because it does not have a standard clinical diagnostic criteria and a determined psychiatric treatment. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a new psychotherapy method different from the usual psychotherapy approach that has shown to be effective in the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD). The curative effect of EMDR on PTSD is explained with adaptive information processing. EMDR practice in PTSD provides the desensitization of the triggers of traumatic stimuli. In this study, the hypothesis suggesting that EMDR has desensitization effects on nausea and vomiting and on their triggers in HG cases were investigated. Five patients with HG were enrolled in the present study. Triggers that cause nausea and vomiting were treated with EMDR. While four of the five cases rapidly responded to EMDR therapy, one case had recurrent HG symptoms whose further clinical evaluations revealed gall bladder disease. EMDR approach may be an effective adjunctive treatment option for HG symptoms.

Format

Journal

Language

Turkish

Author(s)

Onder Kavakci
Gonca Imir Yenicesu

Original Work Citation

Kavakci, O., & Yenicesu, G. I. (2014). [Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for hyperemesis gravidarum: A case series]. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 27, 335-341. doi:10.5350/DAJPN2014270408. Turkish

Collection

Citation

“Hiperemesis gravidarum tedavisi için göz hareketleri ile duyarsızlaştırma veyeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu serisi Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for hyperemesis gravidarum: A case series,” Francine Shapiro Library, accessed September 28, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/24185.

Output Formats